Sayıştay

  • Sıralama

Derneğe Maddi Yardım Yapılması

Bu Karar, belediye bütçesinden derneğe maddi yardım yapılması üzerine verilmiştir.

İhtisas Komisyonu Üyelerine Huzur Hakkı

Bu Karar, İhtisas Komisyonlarına havale edilen iş olmamasına rağmen bu komisyonlarda görevlendirilen belediye meclis üyelerine ödemede bulunulması nedeniyle verilmiştir

Genel Sekreterin Temyiz Yetkisi

Bu Karar, Büyükşehir Belediyede Genel Sekreter olarak görev yapan kişinin Büyükşehir Belediyesi adına temyiz isteminde bulunma yetkisinin olup olmadığına ilişkindir.

Spor Kulüplerine Nakdi Kaynak Aktarılması

Bu Karar, İl Özel İdaresi bütçesinden spor kulüplerine yardım yapılması üzerine verilmiştir.

Seminer Bedeli

Bu Karar, il genel meclis üyelerinin, İçişleri Bakanlığı genelgesine aykırı olarak bir Vakfın eğitim semineri adı altında yurt dışında düzenlediği programa katılması nedeniyle konaklama bedeli, organizasyon bedeli ve uçak bileti bedeli olarak ödeme y...

Eğitim Hizmet Bedeli

Bu Karar, bir dernek tarafından Kıbrıs’ta düzenlenen eğitim seminerine katılan meclis üyelerine ait eğitim hizmet bedeli ve uçak bedelinin il özel idaresi bütçesinden ödenmesi üzerine verilmiştir.

Seminer Harcırahı

Bu Karar, İl Genel Meclis Üyelerinin, İçişleri Bakanlığı genelgesine aykırı olarak bir Vakfın eğitim semineri adı altında düzenlediği programa katılması nedeniyle konaklama bedeli, organizasyon bedeli ve uçak bileti bedeli ödenmesi üzerine verilmişti...

Öğrenciler İçin Eğitim Yardımı Yapılması

Bu Karar, belediye bütçesinden Eğitim Yardımı Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak, eğitim yardımı yapılması üzerine verilmiştir.

Üniversite Öğrencilerinin Eğitim Bedellerinin Bütçeden Ödenmesi

Bu Karar, özel üniversitede eğitim gören öğrencilerin eğitim bedellerinin tamamının ya da bir kısmının, Belediye bütçesinden ödenmesi üzerine verilmiştir.

Öğrencilerin Özel Okul Ücretlerinin Ödenmesi

Bu Karar, Belediye ile özel bir kolej arasında yapılan protokol hükümleri gereğince, öğrencilerin özel okul harcamalarının, Belediye bütçesinden ödenmesi üzerine verilmiştir.