Sayıştay

  • Sıralama

Belediyece Derneklere Ayni Yardım Yapılması

Bu Karar; belediye tarafından çeşitli mallar satın alınarak bazı derneklere teslim edilmesi sonucunda oluşan kamu zararına ilişkindir.

Yeni Yıl ve Bayram Kutlama Bedelinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi

Bu Karar; belediyenin ilçe sınırları dışında yeni yıl ve bayram kutlamaları için megalight ve billboard kiralanarak bedelinin belediye bütçesinden karşılanması sonucu oluşan kamu zararına ilişkindir.

Profesyonel Spor Kulübüne Yardım

Bu Karar; Türkiye Spor Toto 2. Ligde mücadele eden ve profesyonel kulüp niteliğinde bulunan Belediye Spor Kulübü'ne mevzuata aykırı olarak nakdi yardımda bulunulması sonucu kamu zararına neden olunduğu gerekçesiyle verilmiştir.

Derneğe Nakdi Yardım Yapılması

Bu Karar; belediye ile dernek arasında düzenlenen protokole istinaden belediye tarafından söz konusu derneğe nakdi yardım yapılması nedeniyle verilmiştir.

Altyapı Çalışmaları Sırasında Zarar Gören Fiber Optik Kabloların Onarım Bedeli

Bu Karar; içme suyu çalışmaları sırasında zarar gören mobese görüntüleme sistemine ait fiber optik kablolarının onarım bedelinin, söz konusu zararın kazı çalışmasını yapan kurumca karşılanması için mevzuatın aradığı şartlar sağlanmamasına rağmen bütç...

Ulusal Düzeyde Yayın Yapan Gazetelere İhtiyaçtan Fazla Abone Olunması

Bu Karar; ulusal düzeyde yayın yapan gazetelere ihtiyaçtan fazla abone olunması ve büyük bir kısmının kurum dışı yerlere dağıtılması nedeniyle tazmin hükmü verilmesine ilişkindir.

Dar Gelirli Vatandaşlara Odun ve/veya Kömür İhtiyaçlarının Giderilmesi Amacıyla Yapılmış Mal Alımının Mevzuata Aykırı Şekilde Gerçekleştirilmesi

Bu Karar; belediye tarafından belirlenen dar gelirli vatandaşlara odun ve/veya kömür ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla yapılmış mal alımının yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı şekilde gerçekleştirilmesi gerekçesiyle verilmiştir.

Dar Gelirli Vatandaşlara Tüp İhtiyaçlarının Giderilmesi Amacıyla Yapılmış Mal Alımının Mevzuata Aykırı Şekilde Gerçekleştirilmesi

Bu Karar; belediye tarafından belirlenen dar gelirli vatandaşlara tüp ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla yapılmış mal alımının yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı şekilde gerçekleşmiş olması sonucu verilmiştir.

Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Elektrik Borçlarının Büyükşehir Belediyesinin Bağlı İdaresi Bütçesinden Ödenmesi

Bu Karar; belediye ve köy tüzel kişiliğine dahil olmayıp ayrı bir tüzel kişiliği olan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adına kayıtlı tesislerinin tarımsal sulama sonucu oluşan elektrik borçlarının, Büyükşehir Belediyesi’nin bağlı idaresi olan bütçesinde...

Derneğe Maddi Yardım Yapılması

Bu Karar, belediye bütçesinden derneğe maddi yardım yapılması üzerine verilmiştir.