Sayıştay

  • Sıralama

Belediye Şirketinde Çalışan Engelli Personele Düğün Hediyesi AlınmasınınKamu Zararı Oluşturup Oluşturmayacağı

Bu karar; belediye şirketinde çalışan engelli personele düğün hediyesi alınmasının kamu zararına sebebiyet verip vermeyeceğine ilişkindir.

Cenaze Defin Hizmetlerine İlişkin Ölüm Belgesi Düzenleme İşinin Doğrudan Temin Usulüyle Yaptırılması

Bu karar; cenaze defin hizmetlerine ilişkin ölüm belgesi düzenleme işinin doğrudan temin usulüyle yaptırılmasının kamu zararı oluşturup oluşturmayacağına ilişkindir.

Pandemide İhtiyaç Sahibi Vatandaşların İşyeri ve Meskende Kullandıkları Su Bedellerinin Belediyece Karşılanması

Bu karar; COVİD-19 salgını nedeniyle, geçici olarak işyerlerini kapatmak zorunda olan esnafın su faturalarının, Belediye Meclis ve Encümen kararıyla sosyal yardım amacıyla ödenmesinin kamu zararı oluşturup oluşturmayacağına ilişkindir.

Ortak Hizmet Projesi Olmadan Bir Derneğe Organizasyon ve Araç Kiralama Hizmeti İçin Ödeme Yapılıp Yapılmayacağı

Bu karar; meclis kararına dayanan ortak hizmet projesi olmadan ve mahalli müşterek ihtiyaç dışında kalan organizasyon ve araç kiralama hizmetinin bedelinin bir derneğe ödenmesinin kamu zararı olup olmadığına ilişkindir.

Sosyal Yardım Yönetmeliğinde Düzenlenmemesine Rağmen Engelli Vatandaşa Ev Yardımı Yapılması

Bu karar; Sosyal Yardım Yönetmeliği’ne aykırı şekilde Encümen Kararına binaen, engelli vatandaşa “Ev Yardımı” adı altında sosyal yardım yapılmasının kamu zararı oluşturup oluşturmayacağına ilişkindir.

Belediye Bütçesinden Spor Kulübüne Nakdi Yardım Yapılması

Bu karar; Belediye bütçesinden yardım yapılan spor kulübünün para yardımının profesyonel branşlarda da kullanılmak üzere yapıldığının anlaşılması, ayrıca yardımın amatör branşlarda kulanıldığına dair herhangi bir belgenin bulunmamasına ilişkindir.

Belediye Tarafından Derneklere Ayni Yardımda Bulunulması

Bu karar; belediye bütçesinden derneklere maddi yardım yapılıp yapılamayacağına ilişkindir.

Belediye Başkanına Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesi

Bu karar; Belediye Başkanlığı ile kamu görevlileri sendikası arasında akdedilen sosyal denge sözleşmesine hüküm konmak suretiyle belediye başkanına sosyal denge tazminatı ödenmesi hususuna ilişkindir.

Basın Mensuplarına Hediye Edilmek Üzere Alınan Powerbank, USB ve Akıllı Bileklik Bedellerinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi

Bu karar; basın mensuplarına hediye edilmek üzere alınan powerbank, USB ve akıllı bileklik bedellerinin Temsil, Tanıtma ve Ağırlama Giderleri kapsamında belediye bütçesinden ödenmesinin kamu zararı olup olmadığına ilişkindir.

Amatör Spor Kulüplerine Kanunen Belirlenen Limitin Üzerinde Nakdi Yardım Yapılması

Bu karar; 2019 yılı içerisinde amatör spor kulüplerine yapılan nakdi yardımların mevzuatta belirtilen sınırı geçmesi sonucu kamu zararına sebebiyet vermesine ilişkindir.