Sayıştay

  • Sıralama

Sulama Birliği Tarafından Kuru Çay ve Toz Şeker Alınarak Bedelinin Bütçeden Ödenmesi

Bu karar; sulama birliği tarafından kuru çay ve toz şeker alınarak bedelinin bütçeden ödenmesi üzerine verilmiştir.