Sendikal Haklar

  • Sıralama

Doğum İzninde Sosyal Denge Tazminatı Hk.

Hocam iyi günler, 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi gereği; kadın memura doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir, denilmektedir. Söğüt Belediye Başkanlığı ile Türk Yerel Hizmet-Sen...

Dayanışma Aidatı ve Sosyal Denge Tazminatı Hk.

Hocam kolay gelsin. Belediyemizde 15 memur bulunmaktadır. Memurlarımız Türk Yerel Hizmet Sen'e üye oldular ve bu sendika ile yapılan sözleşme gereği sosyal denge tazminatı alıyoruz. Maaşlarımızdan sendika üyelik aidatı kesilmektedir. Bir memurumuz da...

Sendika Başkanı ve İşyeri Temsilcilerinin Güvencesi Hk.

Sn Hocam, sendika başkanı ve işyeri temsilcilerin koruyucu hakları nelerdir? (Örneğin; mevcut kadrosunu veya çalıştığı birimin izinsiz değiştirilememesi gibi.)

Geçici Görevle Başka Kuruma Görevlendirilen Personele Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesi Hk.

Belediyemiz ile yetkili sendika arasında imzalanan sözleşmenin 6. maddesinde, sözleşmeden faydalanma koşullarında geçici görevle başka kuruma görevlendirilen personele Sosyal Denge Tazminatı ödenmemesi hususuna yer verilmiştir. Bu maddeye dayanarak g...

Sosyal Denge Tazminatı Hk.

İyi çalışmalar, 15/01/2021 tarihinde 657 sayılı DMK'nuna tabi olarak göreve başlayacak olan aday memurlara sosyal denge tazminatı sözleşmesi ücreti maaşları ile birlikte peşin olarak mı ödenir, yoksa çalışıldıktan sonra mı ödenir?

Vergi ve Sigorta Borçlarının Yapılandırılması ve Sosyal Denge Tazminatı Hk.

Memurların Sosyal Denge Tazminatı alabilmeleri için, vadesi geçmiş vergi borçlarını, sosyal güvenlik primi ile, Hazine Müsteşarlığına borçlarını yapılandırıldıktan sonra, Memurların Sosyal Denge Tazminatı alabilmelerinde yasal bir engel var mıdır? (4...

Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcısına Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesi Hk.

2019 yılı Belediye seçimlerinde meclis üyesi olarak seçilmiş olup, Mayıs ayında Belediye Başkan Yardımcısı olarak Belediyede göreve başlamıştır. Belediyemizde hem Meclis Üyesi hem de Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Belediye Başka...

Sözleşmeli Personel Sosyal Denge Tazminatı Hk.

Sayın hocam, Belediyemizde bir adet inşaat mühendisi, iki adet teknikeri 5393 sayılı Kanuna göre kadro karşılığı tam zamanlı olarak çalıştırmaktayız. Bunların ücretleri belediye meclisince belirlenmekte olup, kamu görevlilerinin sendikaya üye olup al...

Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi İmzalanmasında Borç ve Personel Gideri Sınırlaması Hk.

Sn Hocam, Belediyelerce ödenen SDS ler için; geçici 14. maddesinin son fıkrasında; “15/03/2012 tarihinden önce 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi kapsamındaki idareler ile ilgili sendikalar arasında toplu iş sözleşmesi, toplu s...

Sosyal Denge Tazminatı ve Kamu Zararı Hk.

Hocam hayırlı günler, 15.01.2020 tarihinden itibaren taraflar arasında imzalanan sözleşmeye göre İmranlı Belediyesinde çalışan 7 memur 1 sözleşmeli personel sosyal denge tazminatının %50'sini alıyordu. Belediyeye gelen denetmen tarafından Belediyede...