Sendikal Haklar

  • Sıralama

Geçici Görevle Başka Kuruma Görevlendirilen Personele Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesi Hk.

Belediyemiz ile yetkili sendika arasında imzalanan sözleşmenin 6. maddesinde, sözleşmeden faydalanma koşullarında geçici görevle başka kuruma görevlendirilen personele Sosyal Denge Tazminatı ödenmemesi hususuna yer verilmiştir. Bu maddeye dayanarak g...

Sosyal Denge Tazminatı Hk.

İyi çalışmalar, 15/01/2021 tarihinde 657 sayılı DMK'nuna tabi olarak göreve başlayacak olan aday memurlara sosyal denge tazminatı sözleşmesi ücreti maaşları ile birlikte peşin olarak mı ödenir, yoksa çalışıldıktan sonra mı ödenir?

Vergi ve Sigorta Borçlarının Yapılandırılması ve Sosyal Denge Tazminatı Hk.

Memurların Sosyal Denge Tazminatı alabilmeleri için, vadesi geçmiş vergi borçlarını, sosyal güvenlik primi ile, Hazine Müsteşarlığına borçlarını yapılandırıldıktan sonra, Memurların Sosyal Denge Tazminatı alabilmelerinde yasal bir engel var mıdır? (4...

Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcısına Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesi Hk.

2019 yılı Belediye seçimlerinde meclis üyesi olarak seçilmiş olup, Mayıs ayında Belediye Başkan Yardımcısı olarak Belediyede göreve başlamıştır. Belediyemizde hem Meclis Üyesi hem de Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Belediye Başka...

Sözleşmeli Personel Sosyal Denge Tazminatı Hk.

Sayın hocam, Belediyemizde bir adet inşaat mühendisi, iki adet teknikeri 5393 sayılı Kanuna göre kadro karşılığı tam zamanlı olarak çalıştırmaktayız. Bunların ücretleri belediye meclisince belirlenmekte olup, kamu görevlilerinin sendikaya üye olup al...

Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi İmzalanmasında Borç ve Personel Gideri Sınırlaması Hk.

Sn Hocam, Belediyelerce ödenen SDS ler için; geçici 14. maddesinin son fıkrasında; “15/03/2012 tarihinden önce 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi kapsamındaki idareler ile ilgili sendikalar arasında toplu iş sözleşmesi, toplu s...

Sosyal Denge Tazminatı ve Kamu Zararı Hk.

Hocam hayırlı günler, 15.01.2020 tarihinden itibaren taraflar arasında imzalanan sözleşmeye göre İmranlı Belediyesinde çalışan 7 memur 1 sözleşmeli personel sosyal denge tazminatının %50'sini alıyordu. Belediyeye gelen denetmen tarafından Belediyede...

Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinin Yenilenmesi Hk.

Saygılar sayın hocam, Belediyemizde yetkili sendika ile 2018-2019 yılları kapsayan sosyal denge tazminatı imzalanarak bu güne kadar ödenmekteydi. Seçimden sonra SDS imzalayan başkan tekrar seçildi ve 3 ay ödemeler yapılmaktaydı. 2019/1 sayılı Hakem k...

Sosyal Denge ve Sendika Üyeliği Aidatı Hk.

İyi Çalışmalar. Belediyemizde bir Memur arkadaş hiç bir sendikaya üye değildir. 01/09/2019 Tarih ve 30875 sayılı resmi gazetede yayınlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının dördüncü bölümü sosyal denge tazminatı başlıklı 2.maddesi gereği Sosyal...

Sendika Temsilcisi İşçinin Emekliliği Hk.

Belediyemiz şirketinde 20 yıldır çalışan ve yetkili sendikanın işyeri temsilcisi olan ilgilinin emekliği dolmuş bulunmaktadır.İlgili personeli emekliyi ayıracak mıyız veya sendikada görev süresi bitiminde mi emekliye ayıracağız? İyi çalışmalar