Sendikal Haklar

  • Sıralama

Sendikadan İstifa Eden İşçilerin TİS'den Faydalanması Hk.

Sayın Hocam, Belediyemizde kadrolu ve sendikalı olan işçilerimiz sendikadan istifa etmeleri durumunda ve hiç bir sendikaya üye olmamaları halinde maaş hesaplama verileri nasıl yapılmalıdır? Her bir işçi ile bireysel iş sözleşmesi imzalayarak maaş hes...

Şef Kadrosu Özel Hizmet Tazminatı Oranı Hk.

İyi günler hocam. 01 Eylül 2019 tarih ve 30875 sayılı resmi gazete çıkan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında Madde 28'de belirtilen "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı cetveldeki kadrolarda bu...

Sözleşmeli Personellere Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesi

Hocam kolay gelsin. Belediyemizde sözleşmeli olarak çalışan inşaat mühendisi, inşaat teknikeri ve harita teknikerlerine maaşlarına ilave olarak sendika sözleşmesine istinaden sosyal denge tazminatı adı altında ödeme yapıyoruz. Sözleşmeli personele ya...

Sendika Üyesi Olmayan Memurların Sosyal Denge Sözleşmesinden Faydalanması Hk.

İyi çalışmalar. Belediyemiz ile Bem-Bir-Sen Sendikası arasında sosyal denge tazminatı verilmesine dair sözleşme imzalandı. Belediyemizde hiç bir sendikaya üye olmayan memur arkadaşlar var. Ayrıca maaşlarından herhangi bir sendika ve dayanışma aidatı...

Sosyal Denge Tazminatı Hk.

Sn Hocam, 4688 sayılı kanuna 32. maddesine göre toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde ve Mahalli idareler genel seçim tarihini izleyen üç ay içerisinde SDS imzalanabilir denilmektedir. soru1: kanun koyucu 3 ay süre getirmek...

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirmede Sosyal Denge Tazminatı Hk.

Selam Hocam, Belediyemizde 657 DMK'na tabi Bilgisayar işletmeni olarak çalışan memur, Viranşehir Kaymakamlığına 1 yıl geçici görev ile görevlendirilir ise Belediyeden almış olduğu sosyal denge tazminatı kesilir mi?

Şirket İşçileri TİS Hk.

Selam hocam 375 sayılı KHK geçici 24. maddesi gereğince 696 khk ile Belediye şirketine işçi statüsüne geçirilen işçilerin ücreti ve diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacak TİS hükümleri 30.06.2020 tarihine kadar uygulanacaktIr....

Sosyal Denge Tazminatı Hk.

Sn Hocam, sosyal denge tazminatının ödemesi şartlarından biri olan : öeme süresi geçtiği halde ödenmemiş aylık ve ücret borçlarının bulunması durumunda SDT ödenemez denilmektedir. Belediye şirketince çalıştırılan personelin ücretleri ödenmemesi veya...

Geçici Süreli Görevlendirmede Sosyal Denge Tazminatı

İyi çalışmalar, başka bir kurumdan belediyemize geçici olarak görevlendirilen ve maaşını kendi kurumundan alan bir memur yetkili sendika ile belediye arasında imzalanan sosyal denge tazminatı sözleşmesinden faydalanabilir mi?

Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi ve Toplu İş Sözleşmesinde Karar ve İmza Yetkisi Hk.

Sayın Hocam, Sosyal Denge Sözleşmesi ve Toplu İş Sözleşmelerinin imzalanmasında Belediye Başkanının Belediye Meclisinden yetki almasına gerek var mı? Teşekkür ederim.