Sendikal Haklar

  • Sıralama

Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinin Yenilenmesi Hk.

Saygılar sayın hocam, Belediyemizde yetkili sendika ile 2018-2019 yılları kapsayan sosyal denge tazminatı imzalanarak bu güne kadar ödenmekteydi. Seçimden sonra SDS imzalayan başkan tekrar seçildi ve 3 ay ödemeler yapılmaktaydı. 2019/1 sayılı Hakem k...

Sosyal Denge ve Sendika Üyeliği Aidatı Hk.

İyi Çalışmalar. Belediyemizde bir Memur arkadaş hiç bir sendikaya üye değildir. 01/09/2019 Tarih ve 30875 sayılı resmi gazetede yayınlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının dördüncü bölümü sosyal denge tazminatı başlıklı 2.maddesi gereği Sosyal...

Sendika Temsilcisi İşçinin Emekliliği Hk.

Belediyemiz şirketinde 20 yıldır çalışan ve yetkili sendikanın işyeri temsilcisi olan ilgilinin emekliği dolmuş bulunmaktadır.İlgili personeli emekliyi ayıracak mıyız veya sendikada görev süresi bitiminde mi emekliye ayıracağız? İyi çalışmalar

Sendika İşyeri Temsilcisinin Emeklilik Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshi Hk.

01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İda...

Sendikadan İstifa Eden İşçilerin TİS'den Faydalanması Hk.

Sayın Hocam, Belediyemizde kadrolu ve sendikalı olan işçilerimiz sendikadan istifa etmeleri durumunda ve hiç bir sendikaya üye olmamaları halinde maaş hesaplama verileri nasıl yapılmalıdır? Her bir işçi ile bireysel iş sözleşmesi imzalayarak maaş hes...

Şef Kadrosu Özel Hizmet Tazminatı Oranı Hk.

İyi günler hocam. 01 Eylül 2019 tarih ve 30875 sayılı resmi gazete çıkan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında Madde 28'de belirtilen "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı cetveldeki kadrolarda bu...

Sözleşmeli Personellere Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesi

Hocam kolay gelsin. Belediyemizde sözleşmeli olarak çalışan inşaat mühendisi, inşaat teknikeri ve harita teknikerlerine maaşlarına ilave olarak sendika sözleşmesine istinaden sosyal denge tazminatı adı altında ödeme yapıyoruz. Sözleşmeli personele ya...

Sendika Üyesi Olmayan Memurların Sosyal Denge Sözleşmesinden Faydalanması Hk.

İyi çalışmalar. Belediyemiz ile Bem-Bir-Sen Sendikası arasında sosyal denge tazminatı verilmesine dair sözleşme imzalandı. Belediyemizde hiç bir sendikaya üye olmayan memur arkadaşlar var. Ayrıca maaşlarından herhangi bir sendika ve dayanışma aidatı...

Sosyal Denge Tazminatı Hk.

Sn Hocam, 4688 sayılı kanuna 32. maddesine göre toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde ve Mahalli idareler genel seçim tarihini izleyen üç ay içerisinde SDS imzalanabilir denilmektedir. soru1: kanun koyucu 3 ay süre getirmek...

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirmede Sosyal Denge Tazminatı Hk.

Selam Hocam, Belediyemizde 657 DMK'na tabi Bilgisayar işletmeni olarak çalışan memur, Viranşehir Kaymakamlığına 1 yıl geçici görev ile görevlendirilir ise Belediyeden almış olduğu sosyal denge tazminatı kesilir mi?