Sendikal Haklar

  • Sıralama

İşyeri Sendika Temsilcilerinin Haftalık İzni

İş yeri memur sendika temsilcilerinin haftada 4 saat olan izin süreleri iş yerindeki diğer sendikaların iş yeri temsilcileri içinde geçerli midir? Yoksa sadece yetkili sendika iş yeri temsilcileri mi bu izni kullanabilir?

Refakat İzninde Sosyal Denge Tazminatı Hk.

İyi çalışmalar, 657 sayılı Kanunun 105 maddesinin 7. paragrafında, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavi...

Sosyal Denge Sözleşmesi Aidat Kesintisi Hk.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası ve Toplu Sözleşme Kanununun Gelirler başlıklı 24. maddesinde sendika gelirleri arasında üyelerin ödeyecekleri üyelik ödentileri sayılmış, 25. maddesinin üçüncü fıkrasında, sendika tüzüğüne, üyelik ödentisi dışın...

Sosyal Denge Tazminatından Sigorta Primi Kesilmesi Hk.

İyi günler hocam. Sosyal denge tazminatı ödemeleri memur ve sözleşmeli personelin prime esas kazancın tespitinde dikkate alınarak prim matrahına (ssk matrahı, emeklilik kurum/şahıs) eklenmesi hususunda bizi aydınlatırsanız seviniriz.

Toplu Sözleşmede Sağlık Personeli İçin Öngörülen Ek İlave Ödeme Hk.

Mali ve sosyal haklara ilişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. dönem toplu sözleşmenin ÜÇÜNCÜ KISIM(Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve ve Sosyal Haklar) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM(Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme) "İlave Ek Ödeme Puanı " başl...

Sosyal Denge Tazminatının Belirlenmesi Hk.

Hocam hayırlı günler, Belediyelerce ödenen Sosyal Denge Tazminatı İtfaiye ve Zabıta Müdürlüklerinde çalışan personellere çalışma zorluğu ve yoğunluğu göz önünde bulundurularak diğer memurlardan fazla ödeme yapılabilir mi? Teşekkür eder hayırlı çalışm...

Veznedar Toplu Sözleşme Mali Sorumluluk Zammı Hk.

Belediyemizde 4.dereceli Veznedar kadrosundan maaş almaktayım. Zam ve Tazminatlar konulu 1 sayılı cetvelde İş güçlüğü 500 puan, Mali sorumluluk 700 puan olarak tanımlanmıştır. 6.dönem toplu sözleşmede "Büro Bankacılık Hizmet kolu bölümünde yer alan 1...

Sözleşmeli Personel Toplu Sözleşme İkramiyesi Hk.

Hocam merhaba iyi günler. Memur personeller bilindiği üzere 3 ayda bir toplu sözleşme primi almaktadır. Belediyemizde ise 657 karşılığı sözleşmeli personel çalışmaktadır. Sözleşmeli çalışan bu personeller memurlara ödenen bu sözleşme priminden faydal...

Sosyal Denge Tazminatı Hk.

Sayın Hocam, Personel giderlerimiz %40'ı aşmaktadır. Bundan dolayıda sosyal denge tazminatını alamıyoruz. Nüfusumuz düşük olduğundan dolayı geliri düşük bir belediyeyiz. Sosyal denge tazminatı yasalaşmadan alan belediyelere zimmet çıktı. Bu zimmetler...

Belediyede Geçici Süreli Görevlendirilen Diğer Kurum Personeline Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesi Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Başka Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışmakta İken Geçici Görevle Belediye Müdürlüklerine görevlendirilen memurlara, Başka Kurumdan vey...