Sendikal Haklar

  • Sıralama

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirmede Sosyal Denge Tazminatı Hk.

Selam Hocam, Belediyemizde 657 DMK'na tabi Bilgisayar işletmeni olarak çalışan memur, Viranşehir Kaymakamlığına 1 yıl geçici görev ile görevlendirilir ise Belediyeden almış olduğu sosyal denge tazminatı kesilir mi?

Şirket İşçileri TİS Hk.

Selam hocam 375 sayılı KHK geçici 24. maddesi gereğince 696 khk ile Belediye şirketine işçi statüsüne geçirilen işçilerin ücreti ve diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacak TİS hükümleri 30.06.2020 tarihine kadar uygulanacaktIr....

Sosyal Denge Tazminatı Hk.

Sn Hocam, sosyal denge tazminatının ödemesi şartlarından biri olan : öeme süresi geçtiği halde ödenmemiş aylık ve ücret borçlarının bulunması durumunda SDT ödenemez denilmektedir. Belediye şirketince çalıştırılan personelin ücretleri ödenmemesi veya...

Geçici Süreli Görevlendirmede Sosyal Denge Tazminatı

İyi çalışmalar, başka bir kurumdan belediyemize geçici olarak görevlendirilen ve maaşını kendi kurumundan alan bir memur yetkili sendika ile belediye arasında imzalanan sosyal denge tazminatı sözleşmesinden faydalanabilir mi?

Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi ve Toplu İş Sözleşmesinde Karar ve İmza Yetkisi Hk.

Sayın Hocam, Sosyal Denge Sözleşmesi ve Toplu İş Sözleşmelerinin imzalanmasında Belediye Başkanının Belediye Meclisinden yetki almasına gerek var mı? Teşekkür ederim.

Sözleşmeli Personele Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesi ve Aidat Kesintisi Hk.

Sayın Hocam; Sözleşmeli personele, sözleşme ücreti dışında (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 ncı maddesine göre tespit olunacak miktarı geçmemek kaydıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 82 nci maddesi gereğince avukatlara ödenecek vekalet ücr...

Sosyal Denge Tazminatı Tavanı

01.07.2011-01.07.2013 tarihleri arasını kapsayan SDS sözleşmemiz süre uzatımı yapılarak devam etmektedir.Harcama yetkilerine tavanın üstünde bir rakam sözleşme metnine koyarak devam ediyoruz.Kanunen bir sakıncası var mıdır.?Kamu zararı doğurur mu?. (...

Sosyal denge tazminatı sözleşmesi aidatı

Sayın Hocam:Belediyemiz ile Bem-Bir_Sen arasında imzalanan sosyal denge sözleşmesinde memurlar tarafından ödenmesi istenen sendika aidatından ayrıca sosyal denge sözleşme aidatı sözleşme ile belirlenmiştir.muhasebe olarak akdedilen sözleşmeyi uygulam...

Sosyal Denge Tazminatı

Belediyemiz ile memur sendikası arasında 01.01.2018 tarihinde geçerli olmak üzere 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve toplu sözleşme Kanununun 32. Maddesi gereğince yapılan sözleşmeye göre Memurlar %90, Müdürler %95, Daire Başkanları %100 sos...

Sendika izni

Hocam, 4688 sayılı kanuna göre işyeri sendika temsilcisi ve sendika işyeri temsilcisi olarak ayrım yapılmıştır. Sendika temsilcilerinin izni var mıdır? Üye sayısı 50 nin altında olan sendika temsilcileri izin kullanabilir mi?