Sendikal Haklar

  • Sıralama

Sözleşmeli Personel Toplu Sözleşme İkramiyesi Hk.

Hocam merhaba iyi günler. Memur personeller bilindiği üzere 3 ayda bir toplu sözleşme primi almaktadır. Belediyemizde ise 657 karşılığı sözleşmeli personel çalışmaktadır. Sözleşmeli çalışan bu personeller memurlara ödenen bu sözleşme priminden faydal...

Sosyal Denge Tazminatı Hk.

Sayın Hocam, Personel giderlerimiz %40'ı aşmaktadır. Bundan dolayıda sosyal denge tazminatını alamıyoruz. Nüfusumuz düşük olduğundan dolayı geliri düşük bir belediyeyiz. Sosyal denge tazminatı yasalaşmadan alan belediyelere zimmet çıktı. Bu zimmetler...

Belediyede Geçici Süreli Görevlendirilen Diğer Kurum Personeline Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesi Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Başka Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışmakta İken Geçici Görevle Belediye Müdürlüklerine görevlendirilen memurlara, Başka Kurumdan vey...

Sendika Değiştiren Memurun Toplu Sözleşme İkramiyesi Hk.

Aralık ayının son haftasında istifa ederek, başka sendikaya geçme dilekçesi veren ve başka sendikaya üye olan memura, Ocak 2022 yılında maaşına yansıyacak olan toplu sözleşme ikramiyesi ödenir mi?

Sendika Üyeliğinden İstifa Durumunda Sözleşme İkramiyesi Hk.

İyi çalışmalar sendika üyesi iken 31/12/2021 tarihinde sendika üyeliğinden istifa eden memur 2022 ocak aylığında 400 TL olan ikramiyeden faydalanacak mıdır?

İl Özel İdaresi Gene Sekreter Yardımcısı ve Hukuk Müşavirinin Sendika Üyeliği Hk.

İyi çalışmalar. İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı ile Hukuk Müşavirleri sendika üyesi olabilir mi ?

Refakat İzninde Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesi Hk.

İyi çalışmalar, zabıta memuru kadrosunda çalışan personel, babasının rahatsızlığı nedeniyle 3 ay refakat izni almıştır. Bu süreçte sosyal denge tazminatı ödenmesi gerekir mi? Sözleşmede buna dair bir madde yok. Sadece 40 günü aşan yıllık ücretli izin...

Sendika Üyesi Olmayan İşçinin Mali ve Sosyal Hakları Hk.

696 sayılı KHK ile belediye şirketlerine geçişi yapılan taşeron işçiler 30 Haziran 2020 tarih itibarı ile toplu sözleşme hakkına sahip olmuş oldu. Bu tarih itibarıyla hiç bir sendikaya üye olmak istemeyen çalışan işçilerle bireysel iş sözleşmesi yapı...

Sosyal Denge Tazminatı Hk.

Hocam iyi günler, belediyede çalışan memur sayımız 12 kişi belediyemizin personel giderleri %30 un altında ssk borçlarımız yapılandırılmış taksitler halinde aksatmadan ödeme yapıyoruz. vergi borçlarımız aynı şekilde yapılandırılmış taksitler halinde...

Doğum İzninde Sosyal Denge Tazminatı Hk.

Hocam iyi günler, 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi gereği; kadın memura doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir, denilmektedir. Söğüt Belediye Başkanlığı ile Türk Yerel Hizmet-Sen...