Stratejik Planlama

  • Sıralama

Stratejik Planın Bakanlıklara Sunulması Hk.

Selam, belediyemiz tarafından hazırlanarak meclis kararı alınan 2020-2024 stratejik plan, hangi bakanlıklara gönderilir ve nasıl gönderilir?

Stratejik Planın Yenilenmesi

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde “Mahalli idarelerde üst yöneticinin değişmesi halinde ilgili mahalli idarenin stratejik planları yenilenebilir. Yenileme, stratejik planın beş yı...

Stratejik Planda Olmayan Yatırımlar Hk.

Sayın hocam; Belediye meclisince borçlanmaya karar verilmiştir. Borçlanmanın yapılması için belediye hizmet binası yapımı, hayvan damları yapımı gibi projeler belirtilmiş fakat bunların bir kısmı Belediye başkanlığının stratejik planında bulunmamakta...

Yatırım Programı

1- Belediyelerde yatırım planı meclise sunulur mu? Hangi ayda sunulmalı? 2-Taşınır mal kesin hesabı meclise sunulmalı mıdır? Teşekkürler...

Performans Programı

Performans Programı hazırlanırken Tablo-2 de bulunan, faaliyet maliyetleri tablosundaki ekonomik kod sütunundaki 01 Personel Giderleri ve 02 SGK Devlet Prim Giderlerini doldurmamız zorunlu mudur? Doldurulması zorunlu ise ne şekilde doldurulması gerek...

Stratejik Planda Değişiklik

Hocam; ilçe belediyeleri (50000 üzerindekiler) stratejik plan hazırladılar ve meclislerinden karar aldılar büyükşehire bilgi için gönderdiler Ancak bir ilçenin sonradan planına dahil etmesi gereken bir projesi ortaya çıkmış şimdi benim bildiğim st pl...

Stratejik Planın Kabulü

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemiz yeni kanun gereği Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyesi olarak bulunmakta olup, 2015 Bütçesi Ekim ayında görüşülmesi gerekt...

İlçe Belediyesi Bütçe ve Stratejik Planın Onayı

Meclisin Ekim ayı toplantısında toplantı süresi olan 20 günlük sürenin ( 20 Ekim 2014 ) bitim gününde komisyonca değerlendirilen ve son haline getirilen hali bütçe görüşülüp karara bağlanacak. Benim burada sormak istediğim, bütçenin görüşülüp karara...

Performans Programı

Belediyemizin nüfusu 24.971'dir. Performans programını yapmamız gerekir mi?

Stratejik Plan

Kamu idarelerinde stratejik planlamaya ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin "MADDE 15 – (1) Stratejik planlar, bakanlıklar ile bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarında Bakanın, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticinin onayın...