Uyuşmazlık Mahkemesi

  • Sıralama

Yersiz Ödenen "Özel Hizmet Tazminatının" Geri İstenilmesine İlişkin İdari İşlemin Hukuka Uygun Olmaması

ÖZET: Yersiz olarak ödenen "özel hizmet tazminatının" geri istenilmesine ilişkin idari işlemin hukuka uygun olmadığının saptanması karşısında; yersiz ödemenin geri alınması için idarece açılan alacak davası sonunda, davanın kabulüne ilişkin Afyonkara...