Yapı Denetimi

  • Sıralama

Yapı Denetiminin Kapsamı Hk.

Merhabalar, plansız alanlarda kaçak olarak yapılan 300 m2 imalathane için ruhsat düzenlenmek istenmektedir. Söz konusu yapı yapı denetim kanunu kapsamında mı ruhsatlandırılacak yoksa teknik uygulama sorumluluğu ile ruhsatlandırılması mümkün müdür? İy...

Kat İlavesi Yapılacak İnşaatın Yapı Denetimine Tabi Olması Hk.

2981 sayılı kanun kapsamında 99 m2 için yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi alınmıştır. Fakat mevcut yapı 219 m2 olarak inşaa edilmiştir. Söz konusu yapının üzerine 1. Kata yapı yapılmak istenmekte olup ruhsat iş ve işlemleri nasıl yapılmalıdı...

Yapı Tadilatında Yapı Denetim Sözleşmesi

Merhabalar Hocam; Vatandaşa 2005 yılında 2 Adet Mağaza ve 1 Adet Mesken olmak üzere Yapı Denetimli ruhsat verilmiştir. Aynı yapı için iş bitirme tutanağı düzenlenmiş ve 2014 yılında YKİ düzenlenmiştir. Aynı vatandaş aynı yapı için başvurarak 2 adet m...

Tadilat Ruhsatlarında Yapı Denetim ve Otopark Yönetmeliği

Belediyemiz tarafından şahsa ait Parsele 2007 yılında İnşaat Ruhsatı 2009 yılında yapı kullanma belgesi verilmiş, kat mülkiyeti düzenlenmiş olup, binada herhangi bir büyüme olmadan daire sayılarını artırarak(iç tadilatı yaparak)yeniden inşaat ruhsatı...

İrtifak Hakkı Alınan Maliye Hazinesi Üzerinde Ruhsatlandırma İşlemleri

Maliye hazinesi mülkiyetindeki bir parselde yapılacak olan rüzgar enerji santrali için düzenlenecek yapı ruhsatı işlemleri için yapı denetim sözleşmesi ve diğer sözleşmelerde maliye hazinesi adına yetkili kişi imzası aranmalı mıdır yoksa irtifak hakk...

Lojman Binası Yapı Denetimi

İyi günler hocam, kasabamızda bulunan orman işletmesi lojman yaptırmaktadır. Lojman binasının toplam metrekaresi 614 metrekaredir. Bu durumda lojman binasına yapı denetim uygulanmalı mıdır?

Kat İlavesinde Yapı Denetim

İnşaatı devam eden ve ruhsat süresi devam eden, fenni mesullerle alınmış zemin+4 kat (1300 m²) ruhsatlı inşaatın üzerine projesinde olmayan (kullanma hakkı kadar emsalinin yettiği metrekarede) yaklaşık 65 m² lik bir mesken yapılmak isteniyo...

Yapı Denetim Hizmet Bedeli İadesi Hk.

Merhaba Hocam 2010 yılında yapı denetim hizmet bedeli olarak belediyemizin emanet hesabına para yatırılmış olup, 2 hakediş yapılmış ve yapı denetime ödenmiştir. Fakat yapı denetim şirketi kapatıldığı için inşaat fesihli duruma düşmüş ve 2011 yılında...

Eksik Katlı Ruhsat Düzenlenmesinde Yapı Denetimi Uygulanması Hk.

Sayın Hocam Belediyemizin nüfusu 5000 in altındadır. Ancak İmar Planında 3 Katlı olan parsellere vatandaşlar tarafından Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 29. Maddesinin 3. bendine göre; yeni yapılacak binalarda uygulama imar planında veya planda...

Yapı denetim

4.12.1996 tarihinde 223 m2 yapı kullanım almış bir bina için mevcut yapı kullanımı almış bina yanına 156 m2 yeni inşaat için ruhsat talep edilmektedir;sorumuz yeni bina ilk verilen m2 ile toplanarak yapı denetimi kanununa tabi olacak mıdır?