Yargı Kararları

  • Sıralama

Sulama Birliği Tarafından Kuru Çay ve Toz Şeker Alınarak Bedelinin Bütçeden Ödenmesi

Bu karar; sulama birliği tarafından kuru çay ve toz şeker alınarak bedelinin bütçeden ödenmesi üzerine verilmiştir.

Sulama Bedeli Alacağına Gecikme Zammının Uygulanması

Bu Karar; sulama bedeli alacağı, 6172 sayılı Sulama Birliği Kanunu' nun 13. maddesinde "Alacakların Tahsili" başlığı ile düzenlenmiş olup 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun'un 51. maddesinde, mahkemelerce verilen adli para c...

Sulama Beyannamesi Vermeden Ya Da Eksik Beyanname İle Sulama Yapan Birlik Üyelerine Yaptırım Uygulamama

Bu Karar, 6172 sayılı Sulama Birliği Kanunu'na göre sulama beyannamesi vermeden ya da eksik beyanname ile sulama yapan birlik üyelerine idari para cezası uygulanması gerekirken idari yaptırımı uygulamaması ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suç...

3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanununa Göre Yapılan Düzenlemede İlgili Maddenin İptal Edilmesiyle Arazilerin Miras Yoluyla İntikali ve Ortaklığının Satış Suretiyle Gİderilmesine Dair Yasaklamanın Bulunmadığı

3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanununa Göre Yapılan Düzenlemede İlgili Maddenin İptal Edilmesiyle Arazilerin Miras Yoluyla İntikali ve Ortaklığının Satış Suretiyle Gİderilmesine Dair Yasaklamanın Bulunmadığı

Sulama Nedeniyle Düzenlenen Para Cezasının nereye Yatırılacağına İlişkin Uyuşmazlığın Çözüm Yeri

Özeti: İkinci mahsul dikimi amacıyla sulama yapıldığından bahisle düzenlenen para cezasının birlik merkezine yatırılmasının istenilmesinden kaynaklanan uyuşmazlığın çözümü görevinin, Danıştay Sekizinci Daireye ait bulunduğu hakkında.