Yargıtay

  • Sıralama

Taşınmazı İhale ile Satınalanın Tapuda Taşınmazı Üçüncü Kişiye Satmasında Hak Sahipliği

Bu Karar, taşınmaz kendisine ihale edilen alıcı ihale anında mülkiyeti iktisap edebileceğinden ihale sonrası borçlunun tapuda taşınmazı üçüncü kişiye satmış olsa dahi bu kişinin artan ihale bedeli üzerinde hak sahibi olup olamayacağına ilişkindir.

Hemşire Olmayanların Doktorun Tedavi Gereği Verdiği İlaçları Hastaya Enjekte Etmesi Eyleminin Niteliği

Asıl mesleği inşaat mühendisliği olan sanığın, özel bir hastanede doktorun tedavi gereği şikayetçiye verdiği ilaçları şikayetçinin kaba etine ve deri altına enjekte etmesinden ibaret eyleminin, 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu'nun 11. maddesinde düzenle...