Anayasa Mahkemesi

  • Sıralama

Üretilen Elektrik ve Kok Gazı Üzerinden Elektrik ve Hava Gazı Tüketim Vergisi Alınması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlali

Bu karar; üretilen elektrik ve kok gazı üzerinden elektrik ve hava gazı tüketim vergisi alınması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Harç İadesi İçin Müzekkere Yazılması Talebine Yönelik Ek Kararın Hakkaniyete Uygun Olmaması

Bu karar; harç iadesi için müzekkere yazılması talebine yönelik ek kararın hakkaniyete uygun olmaması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.