Avans ve Krediler

  • Sıralama

Avans Verilmesi

Özel kalem müdürü (harcama yetkilisi) birimin acil ihtiyaçları için mal ve malzeme alımına yönelik avans talep etmektedir. Mevzuat gereği uygun mudur?

Avansta Sorumluluk

Sayın Hocam, dış görev için verilen avans bedeli süresi içerisinde ödenmediği takdirde avans bedeli harcama yetkilisinden mi tahsil edilmeli yoksa avansı alan görevliden mi tahsil edilmeli?

Mahkeme Harç ve Giderleri Avansı

Mahkeme Harç Ve Giderleri olarak 1.000,00 TL'sı avans verilmiştir.Verilen avansın kapatma süresinde tereddüte düşülmüştür.Mahkeme Harç Ve Giderleri olarak verilen avansı bir ay içinde kapatma zorunluluğu var mıdır?

Avans

Belediyemiz ile ilgili bir işte örneğin araçların muayeneleri için avans alınmak istenmektedir. Avans alma hakkında prosedür nedir? Avans alımının nasıl, hangi usule göre yapılacağı ile ilgili yönetmelik var mıdır? Avanslarda Belediye Başkanı onayı ş...

Avans ve Krediler

Hocam kolay gelsin; acil işler için belediyemiz personeline vermiş olduğumuz iş avanslarının zamanında mahsup yapılmaması nedeni ile gecikme faizini nasıl hesaplayabiliriz? Bunun herhangi bir kanuni dayanağı nedir?

Avans

Hocam, Belediyemize ait Eğitim Destek Evindeki öğrencilerine düzenlenecek gezi programı nedeniyle 5.000,00 TL avans olarak verebilir miyiz? Yasal dayanağı ne olmalı? Saygılar

Taşeron İşçilere Avans Verilmesi

İyi günler, makam şoförü olarak görev yapan Taşeron işçiler İl dışına görevli gitmeleri halinde, bunlara Belediye Bütçesinde ön ödeme yapılabilir mi? Ön ödeme yapabilmemiz için ne yapmalıyız?