BKK

  • Sıralama

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin Esaslar

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin ekli Esasların yürürlüğe konulması; anılan Bakanlığın 20/3/2009 tarihli ve 295 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanun...

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar

Ekli “Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 14/7/2008 tarihli ve 808 sayılı...

Bazı yatırımlarda uygulanacak fiyat farkı esaslarının belirlenmesine ilişkin Karar

Bazı yatırımlarda uygulanacak fiyat farkı esaslarının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Ulaştırma Bakanlığının 26/5/2008 tarihli ve 15 sayılı yazısı üzerine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ek 3 üncü maddesine göre, Bakanlar K...

İdarelerin Yabancı Ülkelerdeki Kuruluşlarının Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine İlişkin Esaslar

Ekli "İdarelerin Yabancı Ülkelerdeki Kuruluşlarının Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine İlişkin Esaslar"ın yürürlüğe konulması; Kamu İhale Kurumu'nun uygun görüşüne dayanan Dışişleri Bakanlığı'nın 6/8/2004 tarihli ve 318360 sayılı yazısı üzerin...

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar

UYARI: 27.06.2013 ve 2013/5216 sayılı bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar

UYARI: 27.06.2013 ve 2013/5215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar

UYARI: 27.06.2013 ve 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.