Danıştay

  • Sıralama

Orman ve Kıyı Alanlarının Parselasyon İşlemleri

Orman ve kıyı alanlarının parselasyona tabi tutulup tutulamayacağı, taşınmaz 2/B kapsamına alınmakla birlikte orman kadastrosu kesinleşmeden 2/B arazisinin bulunduğu alanda parselasyon yapılıp yapılamayacağı hakkında...