Diğer Hususlar

  • Sıralama

İşçinin Devamsızlığının Sonucu

Sayın Hocam Belediyemiz geçici işçi personellerden bir arkadaş 6 ay ücretsiz izin almıştı. Bu arkadaşın izin süresi doldu. Geri dönmeyeceğini sözlü olarak bildirdi. Kurum olarak işbaşı yapmayacağına dair dilekçesini istedik fakat bir hafta geçmesine...

6111 sayılı Kanun gereğince işçi nakleden belediyelerin daimi işçi alımı hk.

6111 sayılı kanuna göre Belediyemizden 4 adet işçi ihtiyaç fazlası olarak Milli Eğitim Müdürlüğüne geçiş yapmıştır. Buna istinaden Belediyemizin 5 yıl daimi işçi alım yasağı bulunmaktadır. 6360 Sayılı Kanun gereği Belediyemiz Büyükşehir İlçe Belediye...

İşçi nakleden belediyelerde hizmet alımı sınırlaması

6111 sayılı kanun 166.maddesi gereği ihtiyaç fazlası işçi nakleden bir belediye 5 yıl süreyle işçi artşı yapamaz 3 yıl süreyle hizmet alımı bir önceki senenin 3.5 kaleminin yeniden değerleme sonrası oluşan rakamı geçemez denilmektedir. Bu hüküm kanun...

İhtiyaç fazlası olarak gönderilen işçinin geri alınması hk.

Başbakanlığın 2010/9 sayılı Genelgesine istinaden Belediyemizde ihtiyaç fazlası olarak belirlenen bir kısım personel başka kurumlara gönderildi. Bu şekilde ihtiyaç fazlası olarak gönderilen ve halen başka bir kurumda işçi olarak çalışan birinin mahke...

İşçi kadrosunda fazlalık

Sayın Hocam, Belediyemizde 36 adet çalışan işçi personel vardı. Beldelerden gelen işçilerle 45'in üstünde işçi oldu. Yeni nüfus sayımıza göre C-4 grubundayız. Buradaki işçi kadro sayımız 40. Şimdi beldelerden gelen işçilerden nerden baksan 10 ade...

Mahalle muhtarının Sulama Birliğinde çalıştırılması hk.

Birliğimizde çalışan geçici personel 2014 yerel seçimlerde mahalle muhtarı olmuştur. Sulama sezonunda; sgk girişi yaparak birliğimizde su dağıtım teknisyeni olarak çalıştırabilir miyiz?

İşçi kadrolarında değişiklik

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ SÜREKLİ İŞÇİ KADRO KÜTÜĞÜNE GÖRE 2007 DE MECLİS KARARI İLE DEĞİŞİK KODLARDA İŞÇİ KADROSU İHDASI YAPILAN İŞÇİLERİ YENİ MECLİS KARARI İLE HEPSİNİ BİRDEN DÜZ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRMENİN MÜMKÜN OLU...

Devirle gelen işçilerin başka kurumlara devri hk.

Belediyemize katılan beldelerden gelen işçiler işçi fazlalığından dolayı başka bir kuruma gönderilebilir mi? Selamlar

İşçinin muhtar adaylığı

İlçemizde Sözleşmeli İşçi statüsünde çalışan bir işçi 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimlerinde muhtar adayı olup olamayacağının bildirilmesi, muhtar adayı oluyorsa hangi kanuna göre oluyor, aday olamıyorsa hangi kanuna göre aday olamıyor, bu konuda...

6111 sayılı Kanundaki sınırlamalar

Değerli Üstadım; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 07.03.2014 tarih ve 5163 sayılı yazısı ile Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin yaklaşması dolayısıyla Personel İstihdamı ile ilgili uyulması gereken kurallar hatırlatılmıştır. 61...