Diğer Hususlar

  • Sıralama

Çek Kesme hk.

Sayın Hocam, Belediyeler çek kesebilir mi? Kesebilmesi akabinde uygulama dayanağı nedir? Hangi Kanunca uygundur?

Kar Süpürme Cihazı

İyi Çalışmalar. Belediyemize ilçemiz kaldırımlarda biriken karları temizlemek için küçük çaplı bir kar püskürtme makinası satın aldık. Değeri 11.500,00 TL 2 Kademeli sorum olacak 1- Taşınır işlem fişi kesilip, hesaplara alınacaksa taşınır hesap kodla...

Faliyet Raporu

Belediyemiz 30 Mart seçimlerinden sonra Büyükşehir İlçe Belediyesi olmuştur. Bu nedenle su ve kanalizasyon ve itfaiye müdürlükleri kapanmış olup, Belediyemizde böyle bir birim kalmamıştır. 30 mart seçimleri öncesi döneme ait bu konudaki faliyet rapor...

Kasko Sigortası

Bizlere Mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemiz hizmet araçlarından herhangi birisini uğrayacağı zararlar karşısında aracı KASKO sigortasını yapabilir miyiz veya alınması...

Amortisman Ayrılması

Sayın Hocam Merhabalar, 1995 yılında kurulan birliğimizde, yıllar itibari ile, bugüne kadar satın almış olduğumuz araç, iş makinası, bina gibi taşınır ve taşınmazlarımız bulunmaktadır. Bunlara şu ana kadar herhangi bir amortisman ayırmadık. Yani amor...

Jeotermal Tesis İl Özel İdare Payı

Belediyemizde jeotermal enerji ile ısıtma yapılmaktadır. Belediyemiz ve özel idare arasında yapılan protokole istinaden jeotermal ısınma gelirinin %10’u özel idareye pay olarak verilmektedir. Sorum şudur: Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular...

İller Bankası Kredi Faiz Tahakkukları

İyi Çalışmalar. İller Bankasından Kullanılan Kredi için 80.000 TL Faiz Tahakkuk Etmiştir. Bunun 50.000 TL si 2015 yılında 30.000 TL si de 2016 yılında ödenecektir. Buna göre Hesaplara alırken 381 Hesap Alacaklı 50.000 481 Alacaklı 30.000 630 Hesap Bo...

Kapanan Belediyelerin Borçları Hk.

6360 sayılı Kanun gereği, Belediyemize bağlanan belde belediyelerin geçmiş dönem Faturalı alacakları ve ek karşılık prim borçlarını muhasebede hangi hesapta takip etmemiz gerekir?

İkinci El Araç Alımı

Arazi yapımıza uygun bir 2. el aracı satın almak istiyoruz fakat şahsın bize fatura kesmesine imkan yok araç doğrudan temin rakamlarını geçmiyor. Biz bu aracı teklif toplama usulü üle ve sonunda noter satışı ile fatura kesilmeden satın alabilir miyiz...

Sözleşmeli Personel Maaşı

Sn Hocam, 7 derecelik sözleşmeli tekniker ve eğitmen kadrolarında çalışan personele taban ( en az) fiyat kaç olarak verilebilir?