Diğer Hususlar

  • Sıralama

Özel bankadan kredi kullanılması

İyi günler hocam, özel bankalardan mesela Denizbank'tan kredi kullanılabilir mi?

Araç Takası

Sayın Hocam merhaba. Bakanlık tarafından belediyemize hibe edilen çöp kamyonunu başka bir belediyede bulunan grayder ile takas yapabiliyor muyuz, kanuni dayanağı nedir?

Evlendirme Cüzdanı Bedelinin İadesi

Belediyemize evlenmek üzere başvuruda bulunan bir çift aile cüzdanı bedelini belediyemiz veznesine yatırmış fakat evlenmekten vazgeçmişler alınan aile cüzdanı kullanılmadan belediyemiz evlendirme memurluğuna iade edilmiş ve yatırılan ücretin dilekçe...

Avukat Vekalet Ücreti

659 sayılı KHK'nın 16.maddesine göre hazırlanan vekalet ücretlerinin dağıtımına dair usul ve esaslar hakkında yönetmelik gereği kurum avukatına yıl sonunda ödenen vekalet ücreti ile ilgili ödeme yıl başında yapılabilir mi? Yönetmeliğin 8.maddesin...

Özel Şahıslardan Borç Alma

5393 sayılı Kanunun 68. maddesi gereğince Belediye olarak bir şahıstan borç alabilir miyiz?

Vadeli Hesap Açılması

Hocam iyi çalışmalar, Belediyemizin bir miktar parasını vadeli hesap kapsamında değerlendirmek istiyoruz. Bu işlemi yaparken banka tercihimizin kamu bankası olma zorunluluğu var mıdır? Yoksa özel bankalar tercih edilebilir mi?

Sözleşme Damga Pulu

Belediyemiz ile Marmara Bilişim Medikal ve Yemek Üre. Hiz. Taah. Sanayi ve Tic. Ltd. Şti arasında 2014 yılında gerçekleştirdiğimiz 94537 IKN nolu Kent Temizliği ihalesi sonucunda sözleşme imzalanmış olup, sözleşmenin süresi 31.12.2017 tarihi itibariy...

Yarıyıl tatilinde stajyer öğrenci ücreti

KURUMUMUZDA 3308 SAYILI ÇIRAKLI VE MESLEKİ EĞİTİM KANUNA TABİİ ÇALIŞAN LİSE STAJYERLERİMİZİN YARIYIL TATİLİNDE ÇALIŞMADIĞINDA ÜCRETLERİNİN ÖDENİP ÖDENMEYECEĞİ HAKKINDA .

Elektronik fatura sorgulama

Belediyemizden alacağı olan bir firmanın elektronik fatura vermesi durumunda ödeme yapmadan önce bu faturanın doğruluğunu nasıl ve ne şekilde teyit edebiliriz?

Fatura Düzenleme

Hocam iyi çalışmalar. Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Yolcu taşıma hatlarının kira ihalesi KDV dahil fiyat üzerinden yapılmıştır. İlgili şirket kurumumuz tarafından tahsil edilen, KDV dahil yapılan ödemeler ile alakalı fatura istemektedir. Daha önce...