Diğer Kurul Kararları

  • Sıralama

Faaliyet Gösteren Yapı Denetim Firmaları Tarafından Hizmet Bedellerinin Yeknesak Olarak İlgili Bakanlıkça Belirlenen Bedelin Üzerinde Uygulandığı ve Söz Konusu Firmaların Aralarında Havuz Oluşturdukları İddiası

Bu Karar; Aksaray ilinde faaliyet gösteren yapı denetim firmaları tarafından hizmet bedellerinin yeknesak olarak ilgili Bakanlıkça belirlenen bedelin üzerinde uygulandığı ve söz konusu firmaların aralarında havuz oluşturdukları iddiasının incelenmesi...

Belediye Tarafından Bir Firmaya Devredilen İntifa Hakkı Ve Bazı Firmalar Arasında Yapılan Bayilik Sözleşmesinden Oluşan Dikey Anlaşma İle İlgili Kararda Değişiklik Yapılması İle İlgili

Bu Karar; Malik Yeşilhisar Belediyesi tarafından 11.11.2005 tarihinde Agpaş Petrol Ürünleri Paz. San. Tic. Dağ. A.Ş. (Agpaş) lehine tanınan intifa hakkı ve Agpaş ile D-Pet Petrol Nak. İnş. Mad. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. (D-Pet) arasında yapılan bay...

Faaliyet Gösteren Yapı Denetim Kuruluşlarının Uygulamaya Koydukları Asgari Ücret Üzerinden Hizmet Verilmesi ve Müşteri Paylaşımına İlişkin Anlaşmaya Muafiyet Verilmesi Talebi

Bu Karar; Amasya'da faaliyet gösteren yapı denetim kuruluşlarının (YDK) uygulamaya koydukları asgari ücret üzerinden hizmet verilmesi ve müşteri paylaşımına ilişkin anlaşmaya muafiyet verilmesi talebinin incelenmesine ilişkindir.

Malik Yeşilhisar Belediyesi Tarafından Bir Firmaya Devredilen İntifa Hakkı ve Bazı Firmalar Arasında Yapılan Bayilik Sözleşmesinden Oluşan Dikey Anlaşma

Bu Karar; Malik Yeşilhisar Belediyesi tarafından 11.11.2005 tarihinde Agpaş Petrol Ürünleri Paz. San. Tic. Dağ. A.Ş. lehine tanınan intifa hakkı ve Agpaş Petrol Ürünleri Paz. San. Tic. Dağ. A.Ş. ile D-Pet Petrol Nak. İnş. Mad. Tur. Tic. ve San. Ltd....

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, Muhtelif Noktalarda Özel Çiçek Büfeleri Kurması ve Bu Büfelerin İşletme Hakkını, İhale Yoluyla, Özel Kişilere Gelir Ortaklığı Karşılığı Vermesi Uygulamasının Rekabet Kurallarına Aykırı Olduğu İddiası

Bu Karar; İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, muhtelif noktalarda özel çiçek büfeleri kurması ve bu büfelerin işletme hakkını, ihale yoluyla, özel kişilere gelir ortaklığı karşılığı vermesi uygulamasının rekabet kurallarına aykırı olduğu iddiasının in...

Seydişehir Belediyesi’nin Yalnızca Kendi İştiraki Olan Hazır Beton Şirketinden Beton Alınmasını Temin Etmek Amacıyla Diğer Hazır Beton Şirketlerinden Beton Alınmasını Caydıracak Şekilde Yetkisini Kötüye Kullandığı

Bu Karar; Seydişehir Belediyesi’nin yalnızca kendi iştiraki olan hazır beton şirketinden beton alınmasını temin etmek amacıyla diğer hazır beton şirketlerinden beton alınmasını caydıracak şekilde inşaatlar üzerindeki denetim ve ceza yetkisini kötüye...

İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İDO)’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağlı Kuruluşları 40 ve İştiraklerine Ait Hisselerin Tamamının Blok Satış Yöntemiyle Özelleştirilmesi İşlemine İzin Verilmesi Talebi

Bu Karar; İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İDO)’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağlı Kuruluşları ve İştiraklerine ait hisselerin tamamının blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi işlemine izin veri...

Belediyeden İhale İle Reklam Panolarının Kullanım Hakkını Elde Eden Teşebbüslerin Tekelleştikleri ve Aşırı Fiyat Uyguladıkları İddiası

Bu Karar; Şanlıurfa ilinde belediyeden ihale ile reklam panolarının kullanım hakkını elde eden teşebbüslerin tekelleştikleri ve aşırı fiyat uyguladıkları iddiasının incelenmesine ilişkindir.

Faaliyet Gösteren Fırınların, “Belediye Ekmek” Adı Altında Toplu Üretime Geçmeleri Sonucu Rekabetin Kısıtlandığı İddiası

Bu Karar; Aydın ili Germencik ilçesinde faaliyet gösteren fırınların, “Belediye Ekmek” adı altında toplu üretime geçmeleri sonucu rekabetin kısıtlandığı iddiasının incelenmesine ilişkindir.

Beylikdüzü İlçesinde Faaliyet Gösteren Bazı Fırınların Belediye Zabıta Müdürü İle Anlaşarak İlçeye Dışarıdan Ekmek Getirilmesini Engelledikleri İddiası

Bu Karar; Beylikdüzü ilçesinde faaliyet gösteren bazı fırınların Belediye Zabıta Müdürü ile anlaşarak ilçeye dışarıdan ekmek getirilmesini engelledikleri iddiasının incelenmesine ilşkindir.