Emlak Vergisi

  • Sıralama

Mükerrer Olarak Tahsil Edilen Emlak Vergisinin İadesi Hk.

Belediyemiz mükellefi bir kooperatif tarafından tapu kaydı kendi adına bulunan bir arsa için emlak vergisi bildiriminde bulunulmuş adına da emlak vergisi tahakkuk ettirilmiştir. Kooperatif eski yıllarda bu arsası üzerine bina yapmış ve meskenlerini ç...

Tarım Satış Kooperatifleri Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa istinaden; ilçemizde bulunan fiskobirlik, tarım kredi kooperatifi gibi kuruluşların hizmet verdikleri bina ve depoları kiraya verilmemek şartıyla emlak vergisinden muaf tutuyoruz ancak lojman ve meskenlerinden vergi...

Tek Mesken Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

Hocam iyi günler. Mükellefin 1 adet evi bulunmaktadır. Kendisinin bizzat başka bir geliri yoktur. Emlak Vergisi Kanunun 8. maddesi uyarınca vergi muafiyeti talep etmektedir. Ayrıca geriye dönük 5 yıllık ödemiş olduğu vergileri geri iade istemektedir....

Tarım Satış Kooperatiflerinde Bina Vergisi Muafiyeti Hk.

Sayın Hocam, 4572 sayılı Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri Hakkında Kanunun 6. maddesi (d) bendine göre emlak vergisinden muaf olduğunu belirtmektedir. Kooperatif mülkiyetine ve kullanıma ait ofislerden kurumumuzca vergi alınmayıp (kiraya...

OSB Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

Organize sanayi bölgesinde yer alan binaların emlak (bina) vergisi muafiyetinin sağlanabilmesi için OSB müdürlüğü tarafından verilen yapı kullanma izin belgesi yeter olur mu? Tapunun arsa vasfından cins değişikliği yapılarak üzerinde bulunan binanın...

Dernek Taşınmazlarında Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

İmam Hatip Lisesi Okul ve Öğrencilerini Koruma Derneğine ait olan ve üzerinde bina olmayan arsa vasıflı taşınmazın emlak vergisi muafiyeti var mıdır?

Gazilere Ait Tek Mesken İçin Emlak Vergisi Muafiyeti Uygulanması

Hocam merhaba, gazi vatandaşımızın 200 m2’yi geçmeyen meskeni haricinde gelir getirici arazisi bulunmaktadır. Bu durumda emlak vergisinden muaf olabilir mi?

Emlak Vergisi Bildirimi Verilmemesi Hk.

Hocam merhaba, Beldemiz sınırları dahilinde taşınmazı bulunup emlak beyanında bulunulmamış yerler ile ilgili olarak vatandaşın gelip beyan vermesini mi beklemeliyiz, yoksa beyan girebilir miyiz? Teşekkürler

Tek Mesken Muafiyetinin Sona Erdiğinin Bildirilmemesi Hk.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8. maddesine istinaden emlak vergisi muafiyeti tanınan ve daha sonrasında yapılan araştırma sonucu muafiyet şartını sağlamadığı tespit edilen mükellef için yapılması gereken işlem nedir? Örnek olarak 2016 yılında m...

Tek Mesken Muafiyetinde Geçmişe Dönük Emlak Vergisi İadesi Hk.

Sayın hocam; 2015 yılından bu yana emlak vergisi mükellefliği bulunan ve adına tahakkuk eden emlak vergilerini ödeyen bir kişi, belediyemize yazmış olduğu dilekçesine istinaden, Emlak vergisi kanunun 8. maddesi uyarınca geliri olmadığını ve 200 metre...