Genelgeler

  • Sıralama

Mali ve Sosyal Haklar

2019 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge

Mahalli İdareler 2019 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında, 2019 yılında yapılacak yerel yönetim personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav duyurusu.

Hediye Alma Yasağı

Bu genelge, hediye konusunda mevzuatla belirtilen kurallara kamu görevlilerince titizlikle uyulması, özel kişi, kuruluş veya şirketlerce çeşitli vesilelerle sunulan ve “yasak” kapsamında olan hediyelerin kabul edilmemesi ve bu konuda yöneticiler tara...

Yılbaşında Kamu Görevlilerine Verilen Hediyeler

Bu genelge, yılbaşı nedeniyle hediye konusunda kamu görevlilerinin hangi etik kurallar çerçevesinde verilen hediyelere yaklaşmaları gerektiğine ilişkindir.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının Yürütülme Esasları

Mahalli idareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik kap­samında, 2015 yılında yapılacak mahalli idareler personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı­nın hangi usul ve esaslar dâhilinde yürütülmesi...

Disiplin Amirleri Tip Yönetmelik Taslağı

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönet­meliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, mahalli idarelerce hazırlanacak Disiplin Amirleri Yö­netmeliklerine ilişkin.

Engelli İstihdamı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığından alınan engelli personel istihda­mına ilişkin 13/10/2014 tarihli ve 67982825-304.00-5423 sayılı yazısının duyurulmasına ilişkin.

Memuriyet Mahalli

Bu Genelge, 6360 sayılı Kanun ile tüm büyükşehir belediyelerinde belediye sınırının il mülki sınırı haline getirilmesi 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3’üncü maddesinin (g) fıkrasında yer alan memuriyet mahalli tanımının büyükşehir belediyelerinde far...