Genelgeler

  • Sıralama

Hurda Taşıtlar ve Hurda Malzemeler

Hurda taşıtlar ve hurda malzemeler ile ilgili olarak Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun 08/02/2011 tarihli ve 001058 sayılı yazısı.

İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri ile Belediyeler ve Bunlara Bağlı Kuruluşlardan Olan Borçları

Bu Genelge; il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ile belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlardan olan borçları belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Belediyelere Yapılan Mali Yardımlar

Bu Genelge, "Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bütçesinde Yer Alan Mahalli İdarelere Yapılacak Yardımlar Ödeneğinin Kullanım Esasları Hakkında Yönetmelik" kapsamında, Bakanlığınca belediyelerin projelerine katkı niteliğinde mali yardım yapılması kararla...