Görüşler

  • Sıralama

Sulama Birliklerinde Huzur Hakkı Ödemelerinde Gelir Vergisi ve Damga Vergisi

Bu Görüş; 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan sulama birliklerinde görev yapmakta olan birlik başkanı, yönetim ve denetim kurulu üyelerine yapılan huzur hakkı ödemelerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmay...

Sulama Birliğinin Damga Vergisi Mükellefiyeti

Bu Görüş; 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu kapsamında görevini yürüten sulama birliğinin mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemelerinde damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususuna ilişkindir.