İntibak ve Derece

  • Sıralama

Sözleşmeli Statüde Geçirilen Süreler

Belediyemizde 01/06/2014 tarihinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesi ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B Maddesi uyarınca sözleşmeli statüde Ekonomist olarak çalışan personel 01/01/2017 tarihinde asil olarak Genel İdare Hizmetleri...

İlave Kademe İlerlemesi ve Derece Yükselmesinde 8 Yılın Hesabı

Sayın hocam, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 64 ve 37 nci maddesinin uygulanması sırasında 8 yıllık olumlu sicil süresinin en son çalıştığı kurumda geçirmesi zorunluluğu var mıdır? Yoksa memuriyette geçen son 8 yıllık süre mi esas alınır?

Biolog Kadrosuna Atanan Memura İlave Derece Verilmesi Hk.

Görevde Yükselme sınavı ile kadrosu Biolog olan kamu personelimize 657 Sayılı Devlet Memurları kanununun 36 Maddesinin Ortak Hükümlerinin (A) 5 Fıkrası gereği 1 derece verilip verilemeyeceği konusunda teferrüdüt yaşanmaktadır. Bu konuda tarafımıza bi...

Üst Öğrenim İntibakı

657 sayılı Yasa'nın 36/A-12-d. maddesinde, "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten so...

Sigortalı Çalışılan Süreler Hk.

Hocam iyi çalışmalar dilerim. 1993-1996 yılları arasında Uzman Erbaş olarak görev yaptığımdan dolayı, 01.10.2012 tarihinde Belediyeye 10. derecenin 3. kademesinden 657 sayılı kanunun 92. maddesi gereği açıktan atandım. Şu an görevde yükselme sınavı i...

Kadro Derecesinin Düşürülmesi

İyi günler hocam, 3. dereceli Tekniker kadrosunda 6 ncı derecenin 3 üncü kademesinde maaş alan personelimizin derecesini meclis kararı ile 6. dereceli tekniker olarak değiştirebilir miyiz? Tereddütte olduğumuz bu konular hakkında bilgi verilmesini ri...

Kademe İlerlemesinde Sekiz Yıllık Sürenin Hesabı

Sayın Hocam; Belediyemizde görevli bir memur 2007 yılında 657 Sayılı Kanunun 125. maddesi doğrultusunda UYARMA cezası ile cezalandırılmıştır. Daha sonra bu personel 5 yıl dolduğu için Başkanlık Makamından disiplin cezasının kaldırılmasını talep etmiş...

Teknisyen Kadrosunda İken Ön Lisans Bitiren Personelin İntibakının Yapılması

Sayın Hocam, Meslek Lisesi Motor bölümü mezunu olarak Teknisyen kadrosunda görev yapan memur, işletme bölümü 2 yıllık y.okul bitirmiş olup, intibakının yapılmasını istemektedir. Kendisi THS, bitirdiği bölüm GİHS olduğundan intibak yapılır mı? Emeklil...

Kademe İlerlemesi İçin Sekiz Yıllık Sürenin Hesabında Sözleşmeli Statüde Geçen Süreler Hk.

Sayın Hocam, Belediyemizde Sözleşmeli memur iken torba yasa ile memuriyete geçen memurlarımızın 8 yılda bir verilen kademe ilerlemesi hesaplamasında sözleşmeli memuriyete başladığı süreyi mi memur kadrosuna geçtiği süreyi mi baz almalıyız?

Kademe İlerlemesi

İyi çalışmalar. Bilindiği üzere, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar İle Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 100 üncü maddesi ile 657 sa...