Kurul Kararları

  • Sıralama

Sulama Birliğinin Tasfiyesi Nedeniyle Hak Edilen Kıdem, İhbar v.b. Tazminatlar

Bu Karar, yönetiminin istifa etmesi üzerine tasfiye işlemleri başlatılan Sulama Birliğinin personeli olan kişinin, işyerinin kapanması nedeniyle işsiz kalan kişinin tasfiye işlemleri gerçekleştirilirken 5620 sayılı Yasa ile birlikte daimi işçi hakkı...

Sulama Birliği Meclis Üyelerinin, Birlik Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Birlik Başkanının Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği Adaylıkları İçin Görevlerinden İstifa Edip Etmemesi Hususu

Bu Karar; mahalli idareler seçimlerinde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylıkları için Sulama Birliği Meclis Üyelerinin, Birlik Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Birlik Başkanının görevlerinden istifa etmelerinin gerekip gerekmediği, aday...

Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Belgesi

Bu Karar; Ulusal Havza Yönetimi Strateji Belgesi'nin mevcut durumu hakkında ilgili kurum görüşleri alınıp değerlendirildikten sonra, Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu'nun, su yönetiminin havza bazında yapılması gerektiği dikkate alınarak "Havza Yönetim...

Sulama Birliklerinin 4734 sayılı Kanuna Tabi Olup Olmadığı

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda Kamu İhale Kurulunun 12.12.2011 tarih ve 2011/DK. D-237 sayılı kararı ile aşağıda açıklanan görüş oluşturulmuştur.