Kurul Kararları

  • Sıralama

Sözleşmeli Personel Alımı Sınavından Başarı Sağlayamamış Kişinin Puan Hesabı ve Yanlış Soruların Tarafına Bildirilmesi Talebi

Bu Karar; Jandarma Genel Komutanlığı'nın sözleşmeli personel alım sınavından başarı sağlayamayan kişinin sınav puanı ve yanlış sorularını görmek istemesi talebine ilişkindir.

Pandemi Döneminde İdari İzinli Zabıta Memurunun Maktu Mesai Ücretinin Kesilmesi

Bu Karar; pandemı nedeniyle idari izinde iken Cumhurbaşkanlığı genelgesine aykırı olarak maktu fazla mesai ücreti kesilen zabıta memurunun, yapılan bu kesintinin kendisine ödenmesi talebine ilişkindir.

Maktu Mesai Ücreti Ödenmesi Talebi

Bu karar; Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan genelgede idari izinli personelin her türlü Mali ve Sosyal haklarının saklı tutulacağı talimatının verildiğini ancak idari izinli olduğu dönemlerde genelgeye aykırı olarak tarafına maktu mesai ücretind...

Kadrosuyla İlgili Olmayan Memuriyet Mahalli Dışına Görevlendirmenin Mobing Olup Olmadığı

Bu Karar; İdarenin kadrosuyla ilgisi olmayan memuriyet mahalli dışına görevlendirmek suretiyle tarafına mobbing uyguladığını belirten başvuranın, mobbingin sonlandırılması talebine ilişkindir.

İdare Tarafından Gerçekleştirilen Atama İşlemlerinin Sona Erdirilmesi Talebi

Bu Karar; görevde yükselme sınavı ile müdürlük kadrosuna atanan ancak gerekçe gösterilmeden önce mühendislik kadrosuna daha sonra ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne atanması sebebiyle yapılan uygulamaların sona erdirilmesi talebine ilişkindir.

Geriye Dönük Maaşların Tahsili İçin Belediye Başkan Yardımcılığına Yapılan Atamanın İptali

Bu Karar; ilçe ve beldeyi iyi tanıyor olması sebebiyle atanmış olduğu belediye başkan yardımcılığının geçmişe dönük olarak iptali isteminin itirazı hususuna ilişkindir.

Zabıta Memurluğu Sözlü Mülakatında Düşük Puan Verilen Kişinin Talebinin Değerlendirilmesi

Bu Karar; zabıta kadrosu için başvuruda bulunan kişinin KPSS'den ve uygulama sınavından yüksek puan alıp, sözlü mülakatına düşük puan verilmesiyle yaşadığı mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Süresinde İstifa Etmeyen Kamu Görevlisinin Meclis Üyeliği

İBu karar; Belediye Meclis Üyeliğine seçilen adayın, özel eğitim kurumundaki görevinden süresinde istifa etmediği gerekçesiyle, belediye meclis üyeliğinin düşürülüp düşürülmeyeceği hususuna ilişkindir.

Mahalli İdareler Seçimlerinde Aday Olan Devlet Memurları ve Kamu Görevlilerinin Seçimi Kaybetmeleri

Bu karar; mahalli idareler ara seçimlerinde adaylığı veya seçimi kaybeden devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin eski görevlerine dönüş yapıp yapamayacaklarına ilişkindir.

Gıda Teknoloğu Unvanının İlgili Listelere Eklenmesi

Bu Karar, “Gıda Teknoloğu” unvanının nitelik ve özelliklerine uygun şekilde güncel ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili yerlere eklenip eklenemeyeceği hakkındadır.