Soru Cevap

  • Sıralama

Birlik Gelirlerinin Takip ve Tahsilinde Sorumluluk

Sayın Hocam, Birliğimizin 2008 yılından bugüne kadar SGK' ya birikmiş borçları bulunmaktadır. Borçların ödenememe sebepleri, Birliğin Enerji giderlerinin çok fazla olması ve 5620 sayılı kanun ile geçici işçilere kadro verilmesidir. SGK alacakları...

Araç Satışı ve Yeni Araç Alımı Hk.

Hocam merhaba; Birliğimizde 2007 model Pickup arazi aracı mevcuttur. Yaşı itibariyle artık sorun çıkarmaya başladı. Elimizdekini satıp sıfır bir Pickup almak istiyoruz. Elimizdeki aracı satım konusunda ve yeni alacağımız aracın alımı hususunda nasıl...

Birlik Yönetim Kurulu Huzur Hakkı

Sulama Birliğimizin birisinde yaklaşık 3 aydır yönetim kurulu toplantısı yapılmamaktadır. Toplantı yapılmadığı halde yönetim kurulu üyeleri siz çağırdınızda biz gelmedik mi diyerek aylık huzur hakkı istemektedirler. Bu durumda yönetim kurulu üyelerin...

Kamu Zararına İtiraz Hk.

Sayın Hocam 2016 yılı Şubat ayı içerisinde Birliğimize 2015 yılı İdari ve Mali Denetim yapıldı ve sonuç raporu 2016 yılı Mayıs ayı içerisinde elimize ulaştırıldı. Söz konusu raporda Yönetim kurulumuza elektrik faturalarında çıkan reaktif değerleri yü...

Kira Stopajı Hk.

Sayın Hocam; Birliğimize ait bir adet dükkanı ihale yolu ile kiralamış bulunmaktayız. Ancak ödenmesi gereken stopaj hususunda nasıl bir yol izlememiz gerektiğini size danışmak istedim. Bu iş yerinin sözleşme akdi ile brüt kira bedel üzerinden imzalan...

Birliğe Ait Taşınmazların Kiraya Verilmesi

Sayın Hocam; Çerçeve Ana Statünün ilgili maddelerinde birlik taşınır ve taşınmazlarının kiraya verilmesi yetkisi birlik meclisine verilmiştir. Birlik hizmet binamızda bulunan dükkanları kiralamak istemekteyiz. Gerekli kararı almak için konuyu birlik...

340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslara Sulama Birlikleri dahil midir? Yapmamız gereken işlemler nelerdir? Saygılarımla...

Stajyer Öğrenci

T.C.Aksaray Üniversitesi Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü öğrencileri Birliğimizde Şubat-Haziran dönemi içerisinde haftada 1 gün Sektör Uygulaması yapmak istemektedirler. İki Öğrenci Birliğimize müracaat etmişlerdir. Birliğimiz St...

Özel Sermayeli Bankalar ile Çalışma

Sn Hocam; Birliğimiz ''Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği'' çerçevesinde sadece kamu sermayeli bankalarla çalışmakta. Ancak çiftçilerimiz hasat, ekin, tarım vb özel bankalardan aldıkları ve kendilerine avantajlar sağlayan kartlar kullanm...

Birlik Başkan Vekiline Huzur Hakkı

2015 Yılında Birlik Başkanımızın izine ayrılması sonucu yerine 15 günlüğüne meclis üyelerinden birisini Başkan Vekili olarak görevlendirdi. Biz de hem Birlik Başkanına aylık huzur hakkını ödedik, hemde Birlik Başkan Vekiline 15 günlük günlük huzur ha...