Soru Cevap

  • Sıralama

Bitirilen Üst Öğrenimin İntibakta Değerlendirilme Şartı

Hocam iyi günler. Bünyan Belediyesinde harita teknikeri olarak çalışmaktayım. Açık öğretimden 4 yıllık işletme fakültesinden mezun oldum. Bitirdiğim bölümün memuriyet derece, kademe ve maaşıma bir etkisi olur mu? Teşekkür ederim.

Zabıta ve İtfaiye Kadrosuna Atanma

İyi çalışmalar; 2. derecedeki 4 yıllık işletme mezunu 20 yıllık veri hazırlama kontrol işletmeni memur 1 derecedeki itfaiye müdürü veya zabıta müdürü kadrosuna başkan oluru ile sınavsız atanabilir mi? İyi günler

Devirden Önce Yapılan Atamalar

Sayın Hocam, 1- 6360 sayılı Kanun gereğince kapanan belediyeden bize gelen bir personel Tekniker olmasına rağmen ilk girişte Memur ünvanıyla işe girmiş. 2012 yılında Tekniker kadrosuna atanmış. 1969 doğumlu. Biz de Tekniker kadrosuna atayabilir miyi...

Dondurulmuş Eski Kadrodaki Memurların İhtiyaç Fazlası Olarak Bildirilip Bildirilemeyeceği

Sayın hocam. Belediyemiz 6360 sayılı Kanunla büyükşehir ilçe belediyesi olmuştur. İlgili yasada devredilen personelden norm ve ihtiyaç fazlası personelin 3 ay içinde valiliğe bildirilmesi gerektiği belirtilmiş olup, daha önceden dondurulmuş kadromuzd...

Müdürlüğe Atanma Şartları, İtfaiye ve Zabıta Müdürlüklerinin Durumu

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik 6 ncı madde 1 inci fıkra (b) bendinde "Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibariyle 5 inci maddede öngörülen a...

Hizmetlinin Memur veya VHKİ Kadrosuna Atanması

Lise mezunu Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki hizmetliyi G.İ.H. Sınıfı memur veya VHKİ olarak atamada izlenilecek yol nedir? Görevde yükselme sınavına girecekler mi? Gireceklerse görevde yükselme sınavınıı belediye olarak biz mi yapacağız?

Vekalet Ücreti Hk.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürü 01/11/2007 tarihinden 18/04/2014 tarihine kadar 6 yıl 5 ay 17 gün ikinci görev olarak insan kaynakları eğitim müdürlüğüne vekalet etmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 86-88-175 maddelerine-13/10/2012 tarih ve 2...

Uzman Jandarma

İyi günler 3466 sayılı kanuna tabi çalışan uzman jandarmaların (10 yıl mecburi hizmet şartını tamamlamış) Belediyelerde isdihdamı mümkün müdür?

Mali Hizmetler Uzmanı

Sayın Hocam iyi çalışmalar dilerim, 1- 2 Yıllık maliye mezun olan bir kişiyi, Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı kadrosunda sözleşmeli olarak çalışabilir miyiz?

Kimyager memuriyet başlangıç derecesi hk.

Birliğimizde sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken, 6495 Sayılı Kanunla Memur kadrosuna atamasını gerçekleştirdiğimiz Y.Kimyager personelimizin atama işlemlerini yaparken münhal bulunan S.H.Sınıfında 8 dereceli Kimyager kadrosuna, kamuda ve özel...