Soru Cevap

  • Sıralama

Memurların Spor Amaçlı Derneklere Üyeliği

Merhaba Sayın Hocam, spor amaçlı dernek vb. yerlere Devlet memurları üye olabilir mi? Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Saygılarımla.

6360 sayılı Kanuna göre devredilen ve devralınan personeller

Sayın Hocam iyi çalışmalar.İlgili kanunla ilgili 2 tane sorum olacaktı. 1) Manisa iline bağlı bir ilçe belediyesi olan Alaşehir Belediyesi olarak hizmet yapmaktayız.Kanunun 1.maddesine istinaden Manisa İli ilk Mahalli İdareler Genel Seçiminden sonra...

Kapanacak Belediyelerde Emeklilik İşlemleri

Sayın Hocam, kapanan bir belediyeyiz. Belediyemizden 2 kişi emekliye ayrılacaklar. Emeklilik dilekçelerini ayın kaçında vermeleri daha uygundur. 21 Mart gibi dilekçelerini verebilirler mi? Teşekkürler

Başkan Yardımcısı kadrosuna atanma

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin Geçici 1. maddesi 2 yıllık Yüksek öğretim mezunları diğer koşullara sahip oldukları takdirde 4 yıllık mezun sayılırlar, denilmektedir. Belediyemizde çalı...

Sözleşmeli subaylıktan ayrılan kişinin atanması

4678 sayılı Sözleşmeli Subay Astsubay Kanununa tabi subay olarak görev yapan bir personelin sağlık nedenleriyle sözleşmesinin fesh ettiğinde başka bir kurumda 657 sayılı Kanununun 92. maddesine istinaden ataması yapılabilir mi? Teşekkürler. Saygıları...

Özel diş hekiminden alınan rapor

Özel muayenehaneden (diş hekimi) alınan rapor geçerli midir? iyi çalışmalar.

Kadroya geçen personel ve Başkan Yardımcılığı

Sayın Hocam, sözleşmeli personel iken kadroya geçen personelin yemin etme zorunluluğu var mıdır? İlk defa Sözleşmeli olarak alınırken münhal olması nedeniyle Sağlık Hizmetleri sınıfından Kimyager alınmıştı.Çünkü Norm kadro cetvelinde Kimyager hem Sağ...

Müdür özel hizmet tazminatı

Sayın Hocam, İlçe Belediyemiz 30 Marttan itibaren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı İlçe Belediyesi statüsüne gireceğinden dolayı Belediyemizde 1/4 derece ve kademede görev yapan Müdürün özel hizmet puanı ve ek ödemesinde değişiklik olacak mı?...

Avukatlık stajı için aylıksız izin

Selam Hocam, memur Avukatlık stajı için aylıksız izine ayrılabilir mi?

Memurun peşin maaşı hk.

Hocam, belediyede sözleşmeli olarak çalışır iken 02.08.2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6495 sayılı kanun ile 15.09.2013 tarihinde memur olarak atandım ve ilk memur maaşımı 15.10.2013 tarihinde çalışarak aldım. Sözleşmeli olarak ç...