Soru Cevap

  • Sıralama

Yola Terklerde Ağaç Bedeli Ödenmesi Hk.

3194 sayılı İmar Kanununun 15’inci ve 16’ncı maddesi uyarınca vatandaşın kendi rızasıyla parselinde yola terk işlemi yapmıştır. Terk edilmiş yolda belediye yol açma çalışması yapacaktır. Ancak terk ettiği alanda ardiye ve samanlık gibi yapıları kalma...

İnşaatla İlgili Yargılama Süresinin Ruhsat Süresine İlave Edilmesi Hk.

06.01.2014 tarihinde yapı ruhsatı almış 3 katlı bir yapıda kat malikleri arasında arsa paylarını düzenlemesi konusunda 25.05.2016 tarihinde dava açılmış ve 05.02.2019 tarihinde dava sonuçlanmıştır. Söz konusu dava sürecinden dolayı inşaat seviyesi (y...

İmar Para Cezalarında Peşin Tahsil İndirimi Hk.

Kolay gelsin hocam. Kesilen imar para cezaları 15 gün içerisinde yatırılırsa %25 indirim uygulanır mı?

İmar Para Cezası Hk.

İzinsiz yapılaşmadan doğan kesilen imar cezaları bir ay verilen sürede ruhsatlandırılırsa kesilen para cezaları tahsil edilir mi, nasıl bir yol izleyeceğiz? 

İmar Planı İçerisinde Kalan Tarlanın İfrazen Arsa Vasfına Dönüştürülmesi

Hocam;1/1000 ölçekli imar planı içerisinde ayrık nizam 2 kata müsaadeli mesken bölgesinde 20000 m² tarla vasıflı taşınmazın ifraz işlemi yapılıp 18 ayrı parsel oluşturularak ve oluşan parsellerin vasıfları arsaya dönüştürülebilir mi? Tarladan arsaya...

Eksik Katlı Bina Yapılması Hk.

İyi günler hocam, İmar planında ayrık nizam 2 kat olan yere Bodrum+zemin+1 kat (dubleks) şeklinde başvuru yapıldı. Dubleks olduğunda kat adedi artar mı? Ayrıca projede bordum kat ev olarak projelendirilmiştir. bu şekilde ruhsat düzenlenir mi? Diğer b...

SGK İlişiksiz Belgesi ve Yapı Kullanma İzni Hk.

Belediyemize yapılan iskan başvurusu değerlendirmesinde mal sahibi ile mütaahhit arasında mahkemelik bir durum olması sebebi ile sigorta borcu ödenmemiş ve müteahhit ödemiyor, dolayısı ile vatandaşta ödemek istemiyor. Binanın sigorta ilişiğini kestir...

Acele Kamulaştırma

Kamu yararına kullanılacak olan taşınmazın kamulaştırma işlemleri uzun süreceğinden kamulaştırmasız fiilen el atma hususu düşünülmektedir. Fillen el atma durumunda tapuya kamulaştırma şerhi verilmesi doğru mudur? Yapılması gerekli işlemler nelerdir?T...

Köyden Mahalleye Dönüşen Plansız Alanda İfraz İşlemi Hk.

Sayın Hocam; Belediyemize bağlı mahalle de (Köyden mahalleye dönüşen) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında olup, Köy Yerleşik alanı içerisinde bulunan 5.500 m² tarlanın 3 parçaya ifrazı talep edilmektedir. Belediye imar müdürlüğümüz encümene su...

Satın Alma Usulüyle Kamulaştırma

İyi günler hocam. İmar planında yaklaşık %80-90'ı imar yolunda kalan parsel bedel karşılığı satın alınabilir mi veya başka bir işlem yapılabilir mi?