Soru Cevap

  • Sıralama

Kısmi iskan

2012 yılında 1848 m2 olarak (tek bağımsız bölüm) verilen Ahır ruhsatının Vatandaş %75 lik kısmını tamamlamıştır. Vatandaş %75 lik kısmi için kısmi yapı kullanım izin belgesi istemektedir. Ahır tek bölümdür.Yapılan kısım için kısmi yapı kullanım izin...

Taşınmaz satışı hk.

Sayın Hocam, Belediyemize ait parselin satışı söz konusudur. Satılması için İmar ve Plan bütçe Komisyonuna havale edilmiş Emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere satışının uygunluğuna karar verilmiştir. Komisyon kararları aynen geçerli olmak üze...

Köy döneminde yapılan binalar için cins değişikliği talebi

Hocam Merhabalar, İlçe Belediyemize 6360 sayılı yasadan evvel köy iken mahalle olarak katılan köylerde arazi ya da arsalarına bina yapan ancak tapu sicilinde halen Bina olarak görünmeyen taşınmazların (binaların) sahipleri tarafından öncelikle Kadast...

Mücavir alan

İyi günler, İlçe Belediyesiyiz mücavir alanımızı genişletebilir miyiz? Genişletebilirsek ne gibi işlemler yapmalıyız?

Zayiat oranı bedelinin belirlenmesi hk.

Sayın Hocam, 2008 yılında kapatılan Güzelyalı Belediyesi tarafından alınan Encümen kararı şöyledir. -Güzelyalı Beldesi .... ada, parsel sayılı yerdeki taşınmazla ilgili parsel sahibi müracaat etmiş ve söz konusu parselin yola terkini talep etmiştir....

Müteahhidi kaçan yapılara iskan verilmesi

Belediyemizden inşaat ruhsatı almış inşaatına başlamış olan müteahhit SGK ya iş yeri dosyası açmamış, ve işlerini bırakarak borçlarını ödemeden gitmiş. yapmış olduğu inşaattan ev alan vatandaşlarımız, 2009 yılında çıkan 5940 sayılı kanuna göre SGK da...

Mahalleye dönüşen Köylerdeki kaçak yapılar

Kayseri İli Bünyan İlçemize bağlanan köylerde 30 Mart 2014 den önce yapımına başlanıp %70-80 oranında bitmiş olan ancak muhtar izinleri ve il özel idaresi izinleri olmayan yapılar mevcuttur.Bu tür yapılara uygulanacak yöntem nedir? Yapı Tatil Tutanağ...

Kıymet takdir komisyonunda meclis üyesi görevlendirilmesi hk.

Sayın Hocam, 08.11.1983 günü 18215 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre Belediyeler, tapuda kayıtlı olan taşınmaz mallar hakkında yapacağı kamulaştırmalarda yine aynı Kanununun 8. maddesinin 2. fık...

Konut Alanınında Ticaret Yapılmasına İzin Verilmesi hk.

İlimiz İmar sınırları içerisinde konut alanı olarak ayrılmış yapılaşmanın kalabalık olduğu yerlerde binaların zemin katları için genellikle işyeri yapılması yönünde taleplerle karşılaşılmaktadır. Bu tür taleple gelen müteahhitlere yasal olarak Beledi...

İşyerine ilave kaçak kat hk.

İyi günler Hocam, Yapı kullanma izninde 181 m² asma katlı dükkan olarak görünen pastane imalatı ve satışı olarak faaliyet gösteren iş yerine 2008 yılında İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmiştir. Ancak şikayet üzerine söz konusu iş yerinde ya...