Taşınır ve Taşınmaz

  • Sıralama

Şartsız Bağış

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan bir vatandaş tarafından 500M² arsa Belediyemize şartsız bağış yapmak için Belediyemize dilekç...

Canlı taşınırın kaydı

Hocam iyi çalışmalar. Özel bir şahıs belediyemize iki adet atı bağış yapmak istemektedir. Taşınır işlem kaydı ve muhasebeleştirme işlemleri hangi değer ve usulle yapılacaktır?

Taşınır Teslim Belgesi

Hocam öncelikle iyi çalışmalar dilerim. Bir Mahallemizden gelen talep üzerine Atatürk heykeli koymak istiyoruz. Bu heykel için taşınır işlem fişi yapmamız gerekir. Bu taşınır'a ait zimmetleme fişi yapılacak mıdır? Yapılacak ise kurum içinden bir...

Belediyelerin Taşınmaz Kiralaması veya Tahsisi

Hocam Hayırlı Günler diliyorum, 05.10.2007 tarihinde Belediye Başkanlığımızın talebi ile İl Özel İdare Müdürlüğüne ait 2 (iki) adet taşınmaz 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu 10.Mad. (f) bendine istinaden İl Genel Meclis Kararı ile 10 (on) yıllığına ü...

Kat Karşılığı Taşınmazların Kaydı

Sayın Hocami, belediyemizce ihalesi edilen kat ve dükkan karşılığı teslim alınacak dükkanlar için Yüklenici firmanın keseceği faturalar karşılığında muhasebe kaydı nasıl yapılacaktır.

Taşınır İşlem Fişi

Belediyemize ait bütçe içi işletme olarak kurulmuş olan kafeterya tesisine yapılan pasta, ekmek, köfte ve benzeri tüketim malzemelerinin taşınır mal kayıtlarına taşınır işlem fişiyle kayıt edilmesi gerekir mi?

Belediyeye Ait Elektrik Trafosunun Devri

İyi çalışmalar, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. 407 ada 1 parsel üzerinde bulunan trafoyu “ 28 Ocak 2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan TC Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönet...

Taşınmazların Takas veya Satışı

Merhaba Sayın Hocam; İmar Planı üzerinde Belediye Hizmet Alanı olarak geçen ve 2016 yılında ihalesi yapılan Sosyal Tesis için bu alanda; Zemin katta 1 adet Hamam ve 2 adet İşyeri, 1inci kattında da 5 adet 1 + 1 lojman niteliği olan daha sonradan yapı...

Hibe İş Makinesi ve Yabancı Menşeli Binek Otosu Alımı

1) Bir şirket tarafından Belediyemize şartsız hibe edilmek istenilen yükleyici-kazıyıcı iş makinasının kabulü, tescili ve envanter kaydının nasıl yapılacağı, 2) Belediye başkanlık hizmetlerinde kullanılmak amacıyla binek otosu satın alınması düşül...

Klimaların Kaydı Hk.

Sn Hocam, yapım ihalesi yöntemi ile yapılan binaya klima alınmasıyla, alınan klimalar demirbaşa kaydedilmesi gerekir mi? ( ihale hakkedişi içerisinde)