Teklifler ve Değerlendirme

  • Sıralama

Hizmet Alım İhalesinde Aşırı Düşük Teklif-İş Deneyim Belgesi EKAP Kaydı- Tekliflerde Eşitlik

Sn Hocam, hizmet alım ihalesi yaptık ancak; soru1: İsteklilerin hepsi işçilik maliyetinin yanında diğer giderlerin hepsine sadece 0,01 kuruş teklif vermiş ve belediye şirketimiz reel anlamda fiyat teklifi vererek sonuncu olmuştur. Anladığımız kadarıy...

Teklif Zarfının Uygun Olmadığının Sonradan Anlaşılması

Sayın Hocam, gerçekleştirmiş olduğumuz bir ihalede teklif zarflarından birinin üzerinde ihale kayıt numarasının olmadığı ve işin adının yazılmadığı tespit edilmiştir.Ancak bu tespit,söz konusu teklif zarfıda dahil olmak üzere teklif zarfları açıldıkt...

Tek İsteklinin Katıldığı İhale Hk.

Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen elektrik alım ihalesi için (19. md) 2 firma tarafından ekap üzerinden döküman indirilmiş fakat belediyemize 1 adet istekli katılmıştır. Buna istinaden verilen teklif zarfı açıldığından teklifinin de kurum menfa...

Hizmet Alımında Sınır Değer ve Aşırı Teklif Sorgulaması

Sayın Hocam; Belediyemizce ihalesi yapılacak olan personel hizmet alımına dayalı ilçemiz mahallelerinin cami ve meydan temizlikleri ile alakalı hizmet alımı ihalesinin idari şartnamesinde; Madde 33 - Sınır değer 33.1. İhale komisyonu verilen teklifle...

Hizmet alım ihalelerindeki teklif mektubu hakkında

Sn Hocam, hizmet alım ihalesine katılan bir istekli işçi maaş verileri dışında kalan akaryakıt, giyim, kuşam ve mal ve malzemelere hepsine birden birim fiyatlarına (0,00001 kr) vererek ihalenin kendisinde kalmayı planlamıştır. Söz konusu teklif geçer...

Teklif mektubunun el yazısı ile doldurulması

Hocam kolay gelsin, Yaptığımız bir hizmet alımı ihalesinde teklifler eşit çıktı, değerlendirme neticesinde bir isteklinin teklif mektubun da teklif sahibine ait bilgilerin olduğu bölüm (adı,soyadı ,vergi no vb.) el yazısı ile değil kaşe basılarak dol...

Yapım işlerinde aşırı düşük sorgulaması

Belediyemizin yapmış olduğu yapım işi ihalesinde sınır değer hesaplama da X-Y aralığı dışında kalan (yaklaşık maliyetin %40 ının altındaki) teklif aşırı düşük teklif olarak değerlendiriliyor mu?

Yapım işleri ihalelerinde aşırı düşük sorgulama

Hocam İyi Günler, Belediyemiz tarafından yapılan bir yapım işi ihalesinde sınır değerin altında kalanlardan savunma istenecektir. Ne gibi bir savunma talebinde bulunacağız? Saygılarımla.

Şirket Devirlerinde İş Bitirme Belgeleri

Sayın Hocam, Hizmet alım ihalesinde 5 firma eşit teklif verdi. Yönetmeliğin 63 ncü maddesine göre puanlama yaparak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi tespit etmemiz gerekiyor. Ancak başka şirketlerden bölünme ile oluşmuş iki şirket iş ortaklığı ola...

Rekabet Ortamının Olup Olmadığı Durum

İyi günler sayın hocam. İdaremizce yapılan yapım işinde (ilan süresi 7 günlük 13 b/1 kapsamında) ihalemize üç firma katılmış olup; bunlardan bir tanesi ekaptan/idareden dosya satın almaması sebebiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır. Diğer bir tanesi...