Toplu Sözleşme

  • Sıralama

Şirket İşçisi İkramiyesi

Taşeron işçiler ile 14.06.2018 tarihinde 375 sayılı Kararnamenin 24. maddesi gereği Toplu Sözleşme Yapıldı. Sözleşmede EKİM ve NİSAN ayında 5 günlük ikramiye yani 10 gün verilir denilmektedir Taşeron işçilere ekim ayında verilecek 5 günlük ikramiyeni...

Taşeron işçi Ücretleri Hk.

Hocam iyi çalışmalar dilerim. Belediyelerde kadroya geçen taşeron işçiler mevcut sözleşmeleri haricinde ikramiye, yol parası, yemek parası adı altında, veya benzeri ücret ödenebilir'mi? Teşekkürler.

Toplu iş sözleşmesinde değişiklik ve ek protokolle ücret artışı hk.

Sayın hocam işçiler ile 2 yıllık süre ile yapılan toplu sözleşmeye daha sonra taraf sendika ile yapılan bir ek protokol ile bazı işçiler lehine ücret artışına gidilebilir mi? yoksa yapılacak artış diğer bütün işçilere de uygulanmak zorunda mıdır. Örn...

Sözleşme Feshi

Taşeron kadrosu çıkmadan önceye ait yüklenici firma ile Hizmet iş sendikası arasında anlaşmaya varılmamış olup, İşçi sendikasınca Yüksek Hakem Kurulu"na intikal ettirilmiş toplu iş sözleşmesi gereğince hakem kurulu kararı gereğince verilen bazı...

Sendikadan istifa eden işçinin ücreti

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında personel çalıştırmaya dayalı hizmet alım ihalesi ile çalışan taşeron personel 25.03.2018 tarihinde e-devlet üzerinden yetkili sendikadan istifa etmiştir. Personelin 01.03.2018-31.03.2018 tarih aralığı için hes...

Sendika ek sözleşme

Selam hocam belediyemiz 1.1.2017-31.12.2018 yılları arasında yapılan sözleşmeye ek protokol ile iyileştirme işçilere ek ikramiye yevmiye artışı yapılabilir mi?

İşçi sendikası üyelik aidatı hk.

Selam hocam Belediyemiz ile genel iş sendikası arasında 01.01.2017-31.12.2018 tarihine kadar toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. sormak istediğim işçiler, sözleşme imzaladığı sendikadan 12.12.2017 tarihinden itibaren istifa etmiş olup (istifada dayanı...

Kısmi zamanlı sözleşmeli avukatın sendikal haklardan faydalanması

Hocam iyi çalışmalar. Belediyemiz bünyesinde kısmi zamanlı çalışan avukat sendikaya üye olup sendikal haklardan faydalanabilir mi?

Hizmet Alımında Sendikal Haklar

Soru : Ana konu: Hizmet alımı fark hesabı ödemesi hususunda; 2017 yılı için 1 yıllık yapılan hizmet alımı ihalesi ile 60 personel alımı yaptık bu hizmet alımı personellerinin bir kısmı anayasal hakları olan sendikalaşmaya gittiler ve ihaleyi alan fir...

Ölüm Yardımı

Hocam iyi çalışmalar. Belediyemizde işçilerle yapılan toplu iş sözleşmesinde işçinin bakmakla yükümlü olduğu anne, baba, eş ve çocuklarının ölümü halinde ölüm yardımı yapılır maddesi var. Burada bakmakla yükümlülükten kasıt nedir? Bir işçinin babası...