Tüzükler

  • Sıralama

İşçi ve İşveren Sendika ve Konfederasyonlarının Denetimine İlişkin Tüzük

İşçi ve işveren sendika ve konfederasyonlarının denetimine ilişkin tüzük

1475 Sayılı İş Kanununa Tabi İş Yerlerinde İşverenlerin Kuracakları Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Eğitim ve İşleyiş Esasları Hakkında Tüzük

1475 sayılı iş kanununa tabi iş yerlerinde işverenlerin kuracakları okul öncesi eğitim kurumlarının eğitim ve işleyiş esasları hakkında tüzük

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı teftiş kurulu tüzüğü

Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük

Korunmaya muhtaç çocukların işe yerleştirilmesine ilişkin tüzük

Grev ve Lokavtlarda Mülki İdare Amirlerince Alınacak Önlemlere İlişkin Tüzük

Grev ve lokavtlarda mülki idare amirlerince alınacak önlemlere ilişkin tüzük

İş Kolları Tüzüğü

İş Kolları Tüzüğü

İş Teftişi Tüzüğü

İş Teftişi Tüzüğü

Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

Yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü

Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli Ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük

Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan işyerlerinde ve işlerde alınacak tedbirler hakkında tüzük

Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü

Sosyal sigorta sağlık işlemleri tüzüğü