Uluslararası Sözleşmeler

  • Sıralama

Türkiye Cumhuriyeti İle Avrupa Birliği Arasındaki Mali Yardımlara İlişkin Çerçeve Anlaşması

Bu Anlaşma, 14 Mayıs 2004 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 22/02/2005 tarihli ve 5303 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği çerçevesinde temin edilecek mali yardımların uygulanmasına...