Yargı Kararları

  • Sıralama

Başkanın Talimatı Nedeniyle Ödenmeyen Sözleşme Bedelinin Gecikme Faizinde Sorumluluk

Bu Karar; ilgili belediye tarafından konseri hizmetinin karşılığı olarak yüklenici firmaya ilgili sözleşmede belirtilen tutardan fazla ödeme yapılması sonucu oluşan kamu zararı tutarına ilişkindir.

Trafik Cezaları ve Araç Muayenesi Gecikme Cezalarında Sorumluluk

Bu Karar; Büyükşehir Belediyesi’nde trafik cezalarının ve araç muayenelerine ilişkin gecikme cezalarının belediye bütçesinden ödenmesi sonucu oluşan kamu zararına ilişkindir.

Kiraya Verilen Gayrimenkulün Abonelik Tüketim Bedellerinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi ve Alt Kira Sözleşmesi Yapılması

Bu Karar; belediyenin kiraya verilen gayrimenkulün elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet abonelik tüketim bedellerinin belediye bütçesinden ödenmesi sonucu oluşan kamu zararına ilişkindir.

Belediyece Kiraya Verilen ve İşletme Hakkı Devredilen Yerler İçin KDV Tahakkuku

Bu Karar; belediye tarafından kiraya verilen ve işletme hakkının devri niteliğinde olan amfi tiyatro ve konferans salonu için KDV tahakkuku yapılmaması sonucu oluşan kamu zararına ilişkindir.

Belediyenin Hazineye Ecrimisil Ödemesinde Gecikme Zammı

Bu Karar; belediyenin kullanmış olduğu Hazineye ait taşınmaz karşılığında gerçekleştirilmesi gereken ecrimisil ödemesinin, zamanında yapılmadığı ve bu suretle de gecikme zammı ödenmesi sonucunda kamu zararına sebebiyet verildiği hususuna ilişkindir.

Yeni Yıl ve Bayram Kutlama Bedelinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi

Bu Karar; belediyenin ilçe sınırları dışında yeni yıl ve bayram kutlamaları için megalight ve billboard kiralanarak bedelinin belediye bütçesinden karşılanması sonucu oluşan kamu zararına ilişkindir.

Yıllık İzin Ücreti Ödemelerinde Gelir Vergisi Kesintilerinin Yapılmaması

Bu Karar; belediyelerde çalışan işçilerden emekliye ayrılanlara yapılan yıllık izin ücreti ödemelerinde gelir vergisi kesintilerinin yapılmamasına istinaden verilmiştir.

Araçların Periyodik Muayene İşlemlerinin Zamanında Gerçekleştirilmemesi Sonucu Doğan Gecikme Cezası

Bu Karar; belediye envanterine kayıtlı olan araçların periyodik muayene işlemlerinin zamanında gerçekleştirilmemesi sonucu gecikme cezası ödenmesi sonucunda ödenen miktara tazmin hükmü verilmesine ilişkindir.

İdare Personelinin Yapabileceği İş İçin İhale Yoluyla Mali Danışmanlık ve Dış Denetim Hizmeti Alınması

Bu Karar; idare personelinin yapabileceği iş için ihale yoluyla mali danışmanlık ve dış denetim hizmeti alınması suretiyle kamu zararına sebebiyet verilmesi neticesinde tazmin hükmü verilmesine ilişkindir.

İhale Dokümanı ve Sözleşme Hükümlerine Aykırı Olarak Yükleniciye Fazla Ödeme Yapılması

Bu Karar; toplu taşıma elektronik ücret toplama ve araç takip sistemi işinde yükleniciye ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine aykırı olarak bilet bedelinin fazla ödenmesi neticesinde verilmiştir.