Yargı Kararları

  • Sıralama

Dar Gelirli Vatandaşlara Odun ve/veya Kömür İhtiyaçlarının Giderilmesi Amacıyla Yapılmış Mal Alımının Mevzuata Aykırı Şekilde Gerçekleştirilmesi

Bu Karar; belediye tarafından belirlenen dar gelirli vatandaşlara odun ve/veya kömür ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla yapılmış mal alımının yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı şekilde gerçekleştirilmesi gerekçesiyle verilmiştir.

Dar Gelirli Vatandaşlara Tüp İhtiyaçlarının Giderilmesi Amacıyla Yapılmış Mal Alımının Mevzuata Aykırı Şekilde Gerçekleştirilmesi

Bu Karar; belediye tarafından belirlenen dar gelirli vatandaşlara tüp ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla yapılmış mal alımının yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı şekilde gerçekleşmiş olması sonucu verilmiştir.

Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Elektrik Borçlarının Büyükşehir Belediyesinin Bağlı İdaresi Bütçesinden Ödenmesi

Bu Karar; belediye ve köy tüzel kişiliğine dahil olmayıp ayrı bir tüzel kişiliği olan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adına kayıtlı tesislerinin tarımsal sulama sonucu oluşan elektrik borçlarının, Büyükşehir Belediyesi’nin bağlı idaresi olan bütçesinde...

Maden Alanların Belirlenmesinde ve Madencilik Faaliyeti İçin Gerekli İzinleri Verme Yetkisi

Bu Karar; maden üretimi yapılacak alanların belirlenmesi ve madencilik faaliyeti için gerekli izin, uygunluk görüşü ve ruhsat taleplerinin değerlendirilmesi konusunda mahalli çevre kurulunun yetkisinin bulunmadığı hakkındadır.

Faaliyet Konusu ve Adresi Değişmeyen İş Yerini Devralan İşletmeci Adına İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlemesi

Bu Karar, faaliyet konusu ve adresi değişmemesi kaydıyla iş yerinin devredilmesi hâlinde, devralan yeni işletmeci adına işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi hususuna ilişkindir.

Sokak Hayvanlarının Rehabilite Edilmesinde Görevli Kurumlar

Bu Karar; sokak hayvanlarını toplayıp rehabilite etme konusunda valilik, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin sorumluluklarının bulunduğuna ilişkindir.

Derneğe Maddi Yardım Yapılması

Bu Karar, belediye bütçesinden derneğe maddi yardım yapılması üzerine verilmiştir.

İhtisas Komisyonu Üyelerine Huzur Hakkı

Bu Karar, İhtisas Komisyonlarına havale edilen iş olmamasına rağmen bu komisyonlarda görevlendirilen belediye meclis üyelerine ödemede bulunulması nedeniyle verilmiştir

Genel Suların Kadim ve Öncelik Hakları

Bu Karar, genel sulardan kadim kullanım hakkının nasıl tespit edileceği ve kaynağın hangi köye ait olduğunun nasıl belirleneceğine ilişkindir.

Genel Sekreterin Temyiz Yetkisi

Bu Karar, Büyükşehir Belediyede Genel Sekreter olarak görev yapan kişinin Büyükşehir Belediyesi adına temyiz isteminde bulunma yetkisinin olup olmadığına ilişkindir.