Yargıtay

  • Sıralama

Kiralananın Yeniden İnşa veya İmar Amacıyla Esaslı Onarımı Amacıyla Tahliyesi Davalarında Süre

Özet: Kiralananın yeniden inşa veya imar amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi için açılacak davaların belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde Türk Borçlar Kanununun fesih bildirimi için öngö...

Kiralananın Tahliyesi

Bu Karar; kamu kurumları ve belediyeler tarafından kiraya verilen taşınmazların sözleşme süresi sonunda tahliyesi hususuna ilişkindir.