Denetim ve Kamu Zararı

  • Sıralama

Kamu zararı hakkında

Sn Hocam, devlet dediğimiz yada devleti temsil eden kurum ve kuruluşlar; genel yönetimi, merkezi yönetimi kapsayan, mahalli idareler, sosyal güvenlik kurumları, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, özel bütçeli kurumlar ve kitlerin her biri ayrı ayrı...

Kamu zararının güncellenmesi

Kamu zararına ilişkin 1998 yılına ait parasal bir tutarın günümüze güncellenmesi aşamasında Yİ-ÜFE gözetilerek mi hesaplama yapılmalıdır? yoksa sadece altı sıfır atılarak mı güncelleme yapılır? Örneğin; 1998 yılına ait 4.197.403,967 TL' nin günüm...

Tazmin

Hocam saygılarımızla, Mülkiye müfetişleri tarafından bize kişilerden tazmin gelmiş, bu ücret tazmin işlemlerini nasıl muhasebeleştireceğiz? saygılarımızla

Kamu zararı

Hocam Öncelikle bizleri aydınlattığınız için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Soru-1 Hocam İlçemizde 14 Aralık 2015 te sokağa çıkma yasağı oldu bu sokağa çıkma yasağı 48. gün sürdü buna göre kiraya verdiğimiz kiracılarımız bu zaman içerisinde çalışmadıkla...

Kamu zararlarının maaşlardan kesilmesi

Mülkiye müfettişlerinin teftiş sonucu çıkarılan kişi borcu kamu zararını tahsiline ilişkin usul ve esaslar Hakkı'nda yönetmelik 10 maddesi gereği personellere ait kişi borçları rıza'ları olmadan maaşlarından kesilebilir mi? saygılarımla

Kamu Zararı

Belediyemize İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri mali ve genel iş verişlerin yürütülmesi ile ilgili çıkarılan kişi borcu sorumlulara tebliğ edilmiş olup, muhasebeye işlenmesinde tahsil edilmeden ana para ile faizi 140 ile hangi hesaplar çalışması...

Kamu Zararı

Sayın Hocam, Belediyelerimize özel Teftiş yapmak üzere Mülkiye Müfettişlerince yapılan denetimde bir çok kişi borcu çıkarmıştır. Başkan ağırlama gideri, sendika sözleşmesinde tek eksik hata Meclis yetki kararı, çalıştırılan eğitim personeli ve bir Be...

Muhasebe Yetkilisinin Ön Mali Kontrol Görevini Yürütmesi

Hocam, Kurumumuzda Muhasebe Yetkilisi ve Muhasebe Yetkilisi yardımıcısı görevini yürüten iki personel var. Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı görevini ifa eden kişiye Kurum ayrıca Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü görevi verdi. Şimdi Muhasebe Yetkilisi izin,...

Rücu Davası

Belediye tarafında yaptırılan yol çalışması devam ederken bir vatandaş aracıyla ölümlü kaza yapıyor ve ölenin yakınları tarafından açılan davada mahkemece hükmedilen tazminatlar belediye tarafından ödeniyor. Belediye daha sonra ödediği tazminatların...

Zarar bedelinin tahsilinden vazgeçme

Hayırlı işler.Vatandaş arabası ile peyzaj ve ağaçlara zarar veriyor.Dilekçe ile baş vurarak bu parayı zor durumda olduğunu bunu muhtar ve ilçe belediye başkanı tarafından imzali olarak belediyemize veriyor.Bu hasar bedelinin kaldırılmasını ödeme duru...