Denetim ve Kamu Zararı

  • Sıralama

Kişi borcu faiz uygulaması

Belediye akaryakıt işletmesi tarafından resmi dairelere verilen akaryakıt bedelleri günlük olarak kişi borcuna alınıyor ve ay sonunda fatura kesilerek kurumdan tahsilatı yapılıyor,bu bedele faiz uygulanması gerekir mi? Personele İnsan kaynaları müdür...

İç Denetçi Sertifika Derecesi Hk.

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 30. maddesi uyarınca, Belediyemiz İç Denetim Birimi Başkanlığınca Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kuruluna sunulan Kamu İç Denetçi Sertifikası Derecelendirme Raporunda "Sertifi...

Kapanan Belde Belediyesi Alacaklarının Zamanaşımı

6360 sayılı yasa sonrası kapanarak Belediyemize bağlanan Belde Belediyelerinin alacaklarından bazılarının takibi yapılmadığından zaman aşımına uğradığı görülmüştür. Bununla ilgili Belediyemizin bir sorumluluğu var mıdır?

Kamu Zararı Alacağında Sulhe Gidilmesi

Sayın Hocam; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/h maddesi gereğince vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı 5.000 TL’den fazla dava konusu olan Belediye uyuşmazlıklarının sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek Meclisin görev...

İç Denetim Birimi

Başkanlığımızda 2 adet İç Denetçi kadrosunda görev yapan personelimiz bulunmaktadır. 2 aylık eğitim süresini tamamlayan personelimiz İç denetim biriminin kurulması hususunda talepte bulunmuştur.Birim kurulması için en az 3 iç denetçi bulunması gerekm...

Cayma Bedeli

Belediyemiz Avea ile yaptığı sözleşmeyi süre dolmadan önce fesh etmek ve Türkcell ile sözleşme yapmak istiyor. Ancak avea firması belediyemizden cayma bedeli olarak 170.000,00 TL talep etmektedir. Belediyemiz Türkcell ile yeni bir sözleşme imzalaması...

Sayıştay Başkanlığı'na Gönderilecek Evraklar

Sayın hocam iyi günler. Hocam Beldemiz 2513 nüfuslu. Sayıştay Başkanlığı'na sadece 6.aylarda kesin hesapla ilgili dokümanları göndermekteyiz. Kimi belediyeler hem her ay sonu, hem yıl sonu, hem dönem başı hem de kesin hesapları 6.ayda göndermekte...

Kamu Zararı

Hocam Merhabalar! 5018 sayılı Kanunun 71 ve Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği 7’nci maddesindeki üst yöneticiler tarafından değerlendirilmesinden ne anlamak gerekir? Bu husus Yönetmelikte net açıklanmamışt...

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

Hocam 2009 yılında il belediyesi iken bir iç kontrol standartlarına uyum eylem planı hazırlamıştık. Yönetmelik kapsamında şimdi Büyükşehir belediyesi olduk ya revize değilde yeniden yapılması gerekecek. Ancak bunun hazırlama süresi var mı varsa bu sü...

Sözleşme Öncesi Ön Mali Kontrol Formu

İyi Çalışmalar. Harcama birimi tarafından temizlik hizmeti alımı ihalesi yapılmış olup, iç kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin usul ve esasların 17. maddesi gereğince Mali Hizmetler Müdürlüğünden sözleşme öncesi ön mali kontrol işleminin yapılması is...