Denetim ve Kamu Zararı

  • Sıralama

Kamu Zararının Tahsili

Sn Hocam, genel denetime gelen müfettiş alınan SDS ler için kamu zararı çıkartmıştır. soru1: yapılan denetim sonucu müfettişin yazdığı rapor kesinlik ifade ediyor mu? Yani yazmış olduğu raporu içişleri bakanlığına, şayıştaya vb.. kurumlara gönde...

kamu zararı

Hocam merhaba; Belediyemiz 2012 yılında İçişleri Bakanlığı Kontrolörlüğünce iş ve işlemlerden teftişe tabi tutulmuş olup, sonucunda denetim raporu tarafımıza teslim edilmiştir. Ancak bu denetim raporunda 4 arkadaş adına yersiz ve fazla ödenen tazmina...

Yeraltı Kablolarına Verilen Hasar

Saygıdeğer hocam, beldemizin altyapı çalışmaları esnasında, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ye ait fiber optik kablolara koparılmak suretiyle hasar verilmiştir. Kablo hattının varolduğunu gösterir herhangi bir işaret bulunmayan hattaki kablolara istenmeye...

Kamu Zararının İptali

Sayın Hocam, gelen müfettiş bir önceki dönem belediye başkanı adına kamu zararı çıkartmıştır. Şimdiki başkanımız oluşan kamu zararını geçerli sebep bulması halinde kamu zararı değildir derse ileride şimdiki başkanımız adına herhangi bir şey oluşur mu...

İç Denetim Birimi Kurulması

Değerli Hocam; Malumunuz 5393 sayılı kanunun 48. maddesinde "Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur. Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kül...

Kamu Zararının Tahsili

Sayın Hocam öncelikle selam ve saygılarımı sunuyorum. Belediyemizde 2008 yılından bu tarafa Yazı İşleri Müdürlüğüne vekalet eden ve 2010 yılından bu tarafa mevzuatta öngörülenden daha fazla özel hizmet tazminatı ve ek ödeme oranı üzerinden maaş alan...

Kamu zararının tahsili

Kapanarak mahallemiz konumuna dönüşen Belediyelerden birinin denetimi sırasında müfettiş , kamu zararı nedeni ile tutarın Belediye başkanınca ödenmesi konusunda rapor altına almıştır.Bu tutar devir sırasında kayıtlarımıza kişi borcu alarak yansımıştı...

Ön mali kontrol biriminde görevli personelim sorumluluğu

Sayın Hocam; ön mali kontrol biriminde görevli personelin ya da görevli olmadan: ödeme emri ve muhasebe fişi üzerinde tetkik eden kısmında bulunan memur, şef ve muhasebe yetkilisi yardımcısının sorumluluğu ne kadardır? (harcama ve muhasebe yetkilisi...

Denetim

Yeni göreve başlayan belediye başkanımızın talebi üzerine Kaymakamlık Makamınca oluşturulan komisyon tarafından belediyemizin 2009-2014 yılları arasındaki mali, teknik ve genel iş ve işlemlerinin denetimi yapılmaktadır. Ben belediyede Yazı İşleri Müd...

Sayıştaya gönderilecek veriler hk.

İyi Çalışmalar. Son değişiklikle sayıştay Başknlığına aylık olarak sadece birleştirilmiş veriler defterini CD ortamında gönderiyoruz.Benim sorum bu veriyi sadece o aya ait olarak mı hazırlayacağız.Yani şubat ayı birleştirilmiş veriler defterini hazır...