Emlak Vergisi

  • Sıralama

Organize Sanayi Bölgelerinde Kiraya Verilen Araziler İçin Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

İyi çalışmalar. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4. maddesi (m) bendi kiraya verilmemek şartı ile organize sanayide bulunan binaların emlak vergisinden muaf olduğunu belirtmekte ve bu doğrultuda söz konusu binalardan emlak vergisi alınmamaktır. Ör...

Kiraya Verilen Tek Mesken İçin Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

Hiçbir geliri olmayan mükellefimiz tarafından 1319/8.Maddesi gereğince muafiyetten yararlanmak istemektedir. Kişinin, sahibi olduğu taşınmazda Annesi oturmakta olup kendisi de kira da oturmaktadır. Kişinin muafiyet için başvuru yaptığı evde oturan an...

Mirasçıların İntikal İçin Emlak Vergisi Bildiriminde Bulunmamaları Hk.

Sn Hocam, 10 yıl önce vefat etmiş kişi üzerinden emlak vergisi ödenmiş ve borcu bulunmamaktadır. Ancak mal sahipleri emlak beyanına veya rayiç istemeye gelmesi durumunda; soru1: 5 kardeşe 10 yıl öncesine dönüp beyan girilecek olup her yıl usulsüzlük...

Üzerinde Zirai Faaliyet Yapılan Arsanın Emlak Vergisi Hk.

Tapu kayıtlarında arsa vasfında olan bir yerin mükellef tarafından ekim yapıldığı gerekçesi ile tarla olarak vergisinin alınması talebi nasıl değerlendirilmelidir?

Ev Hanımına Ait Tek Mesken İçin Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

Sayın Hocam, Beldemiz de ikamet eden ve 200 m2'yi geçmeyen evi olan ev hanımı bina vergisini belediyemize dilekçe vererek ödemeden muaf olmasını ve bugüne kadar tahakkuk ettirilen vergilerinin iptal edilmesini talep etmektedir. Ne gibi işlem yapmalıy...

Tarım Kredi Kooperatifi Hizmet Binasının Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

Sayın Hocam; İlçemiz merkezinde Tarım Kredi Kooperatifi hizmet binası ve diğer taşınmazları bulunmaktadır. Tarım Kredi Kooperatiflerinin emlak vergisi muafiyeti var mıdır? Var ise hangi taşınmazları muaftır?

Köydeki Parsellerden Emlak Vergisi Alınması Hk.

İlçemiz sınırları dahilinde il özel idaresinin hizmet alanında bulunan bir parsel için mükellef tarafından beyan verilmiş bir işyerine ait 2000-2020 yılları arasında emlak vergisi borcu tahakkuk etmiştir. Belediye olarak ilgili borca gerekli tebligat...

Emlak Vergisi Alacaklarında Zamanaşımı Hk.

Tahakkuk etmiş ve ödenmemiş emlak vergilerinin tahsilatında zaman aşımı söz konusu olur mu? Örnek, 2008 tarihinden itibaren ödenmeyen emlak vergilerinin tahsilatı..

Köylerdeki Arazilerden Emlak Vergisi Alınması ve Zamanaşımı Hk.

Sayın Hocam, Belediyemizce 2011 yılında Emlak yönünden belediyemize bağlı köyden arazi vergisi tahakkuk ettirilmiştir. Buna istinaden; 1-Köyler arazi vergisinden muaf mıdır? 2- Gelir vergisi mükellefi olan şahıslar arazi vergisine tabi midir? 3-Bu...

Şehit Anne ve Babası İçin Emlak Vergisi Muafiyeti

Hocam bilindiği üzere Emlak Vergisi Kanununda şehitlerle ilgili muafiyet kısmında "şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskene sahip olmaları halinde..." diye geçmektedir. Bizim sorumuz; Şehidimiz, şehi...