Genelgeler

  • Sıralama

Maliye Bölümü Mezunlarının İktisatçı Kadrolarına Atanmaları

Fakültelerin "Maliye" Bölümü mezunlarının 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre İktisatçı (Ekonomist) kadro unvanına ilişkin görevleri yürütmek üzere sözleşmeli olarak istihdam edilip edilemeyeceği konusunda.

Yurt Dışı Aylıkları

Bu Genelge; brüt aylık tutar uygulaması ve devlet memurlarına yapılan yurt dışı aylığı hesaplanması amacıyla yayımlanmıştır.