Genelgeler

  • Sıralama

Yiyecek Yardımı

Bu Genelge; 2012 Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esaslar çerçevesinde sözleşmeli personel için belirlenen yemek bedelini ödemeleri kaydıyla yararlandırılmaları amacıyla yayımlanmıştır.

Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları

Bu Genelge; 15/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Belediye Kanunu çerçevesinde çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personel ek ödeme oranı tavanları ve 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında...

Özlük Hakları ve Diğer Ödemeler

Bu Genelge, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,066187), memuriyet taban aylığı gösterge...

Seyahat Kartı

Bu Genelge; 2006 yılından itibaren ' seyahat kartlarına ilişkin teklifler, sözkonusu protokol ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde kurumların malî hizmetler birimi tarafından değerlendirilmeye başlanmış ve uygulama bu şekilde yürütülmüştür.' belirtil...

Mahalli İdareler Personelinin Hizmet Pasaportu

Bu genelge, Belediye Meclis Üyeleri dışında belediyelerce adlarına hizmet pasaportu düzenlenmesi istenilen diğer şahısların görev onaylarının Valilik onayına sunulup sunulmayacağı hususunda tereddütler üzerine yayınlanmıştır.

Terör Mağdurlarına Kadro Talebi

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun Ek 1 inci maddesi çerçevesinde kadro ayrılması.