Genelgeler

  • Sıralama

Doğalgaz abone bağlantı bedeli

Mevcut doğal gaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan ve merkez nüfusu 10.000'in üzerin¬deki ilçelere BOTAŞ tarafından doğal gaz ulaştırılmasına dair 22.02.2012 tarihli ve 2013/4347 sayılı Ba¬kanlar Kurulu kararı sonrasında abone bağlantı b...

İç Denetçilerin Denetim Komisyonlarında Görevlendirilmesi

Bu Genelge; iç denetçilerin, denetim komisyonu çalışmalarında görevlendirilmemesi hususunda yayımlanmıştır.