Kurul Kararları

  • Sıralama

İç Denetçi Atamaları ve İç Denetim Uygulamaları

Bu Genelge, iç denetim faaliyetlerine işlerlik kazandırılması ve beklenen faydanın ortaya çıkması bakımından aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkindir.

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Aday Olmak İsteyen Köy Korucuları İle Geçici Köy Korucularının Görevlerinden İstifalarının Gerekip Gerekmediği Hususu

Bu Karar; mahalli idareler seçimleri ile ilgili olarak, aday olacak köy korucularının görevlerinden istifalarının gerekip gerekmediğine ilişkindir.

Kamu Kurumlarının Çalışanların Maaşlarını Bankalarla Yaptıkları Protokoller Çerçevesinde Tek Bir Banka Aracılığıyla Ödemelerinin Rekabeti Bozduğu İddiası

Bu Karar; Kamu kurumlarının çalışanların maaşlarını bankalarla yaptıkları protokoller çerçevesinde tek bir banka aracılığıyla ödemelerinin rekabeti bozduğu iddiasının incelenmesine ilişkindir.