Sayıştay

  • Sıralama

Yüklenicinin Belediye Hakkı Olan Kullanımlarının Bedeli

Bu Karar, yüklenici tarafından bedel karşılığı üçüncü şahıslara kullandırılan ve bu kullanım sonucu elde edilen kazanımların Belediye bütçesine aktarılmaması üzerine verilmiştir.