Soru Cevap

  • Sıralama

Müdürlüğe vekalette vekalet aylığı ile zam ve tazminat farkları

Selam Sayın Hocam, Belediyemizde Şef Kadrosunda 1.Derece 4. Kademede çalışan bir memurumuz 7(Yedi) Aydır Yazı İşleri Müdürlüğüne vekalet etmektedir.İlgili Memur ön lisans mezunudur.Özlük haklarından Yazı İşleri Müdürlüğü maaşı veya vekalet aylığı ala...

Kadro derece değişiklikleri hk.

Belediyemizde Tahsildar kadrosunda görev yapan kefaletli personel, lise mezunu olup, 21 yıl 6 aylık hizmeti karşılığında şuan 3. derecenin 4. kademesinde görev yapmaktadır. Kadrosu ise 5 inci derecedir. 657 sayılı D.M. Kanununa göre lise mezunları 3....

Teknik Ressam kadrosuna atama

Sayın Hocam iyi çalışmalar dilerim. Teknik Ressam bölümü lise mezunu bilgisayar işletmeni kadrosunda bulunan bir memur mahalli idareler görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliğinin ünvan değişikliğine tabi kadrolar arasında gösterilen teknik...

İstirahat süresi dolmadan göreve başlama hk.

Doktor tarafından memura 7 gün istirahat raporu verilmiş, fakat memur 5 gün sonra göreve başlamak isterse nasıl bir işlem uygulanmalıdır? iyi çalışmalar.

Taşınır kayıt kontrol yetkilisinin mali sorumluluk zammı

Belediyemizde Şef kadrosunda görev yapan personel aynı zamanda Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisidir. Bu Personele 1 Sayılı Cetvelde A Bölümü 37. sıradaki Mali Sorumluluk Zammı uygulanır mı?

Memurun istifa edip tekrar başlaması hk.

Selam Hocam, Belediyemizde 5393 sayılı kanunun 49.maddesi gereği sözleşmeli çalışmakta iken 6495 sayılı Kanunla kendi isteği ile 16.09.2013 tarihinde memuriyete atanan, 24.02.2014 tarihinde istifa ederse, daha sonra tekrar 6 ay geçtikten sonra başka...

Nakil yolluğu

Sayın Hocam, Amasya Belediyesinde şef kadrosunda görev yapan bir memur arkadaşımız ilçe Belediyemize nakil olarak geçti.Bu arkadaşımızın ikametgahı Amasya'dır. Bu sebeple Amasya'dan Suluova'ya geliş gidiş yapacaktır. Bu arkadaşımız nakil...

Programcı ek ödeme oranı

Programcı kadrosu THS'na dahil edildiğinden 666 sayılı KHK'ye göre ek ödeme oranı 1 sayılı cetvel A/2-c'ye göre mi, A/1-k ya göre mi ödenecektir? İyi çalışmalar.

Müdür kadrolarının sınıfı hk.

Hocam iyi günler; Belediyemizdeki tüm Müdürlükler Genel İdari Hizmetler Sınıfında bulunmaktadır. (Fen İşleri Müdürlüğü dahil) Tüm belediyeler bu şekilde midir? Bu müdürlüklerden bazılarını Teknik hizmetler müdürlüklerine dönüştürülmesi işlemini nasıl...

İstifa eden Memurun atanması

Sayın Hocam, Belediyemize müracaat eden ve 05.06.2000 - 04.06.2006 tarihleri arasında Uzman çavuş olarak görev yaptığı ve 04.06.2007 tarihinde sözleşmesini kendi isteği ile fesh ettiği uzman çavuş 2013 yılında da bir belediyede yaklaşık 3 ay kadar sü...