Soru Cevap

  • Sıralama

Harcırah Oranı Hk.

İyi günler hocam, hizmet içi eğitime katılmak üzere (1 günlük eğitim) görev mahalli dışına giden memura konaklama yapmayıp aynı günün akşamı döndüğünde gündelik yevmiyesi tam gün olarak ödenir mi?

İtfaiye Personeli Yemek Yardımı Hk.

Belediyemizde görev yapan itfaiye personeli için yemek yardımı yapılması düşünülmektedir. Ancak yemek yardımı ile igili bütün mevzuat 657 sayılı DMK 212 maddesine göre çıkarılan "Devlet Memurları Yiyecek Yardımı yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde de...

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasında Meclisin Yetkisi Hk.

5393 sayılı kanunun 49. maddesine istinaden sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi belediye meclis kararlarına bağlanmıştır. Ancak sözleşmeli personel çalıştırılması konusunda kanunda netlik bulunmamaktadır. Sözleşmeli personel çalıştırılması...

Aylıksız İzin Kullanan Avukatın Yerine Sözleşmeli İstihdamı

İyi günler hocam; Belediyemiz, Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte D 12 grubunda yer almaktadır. Bu nedenle bünyemizde 2 adet Avukat kadrosu bulunmaktadır. Bu kadrolardan birisi dolu olup, halen 1 avukatımız kadrolu olarak görev yapma...

Park İşgal Ücreti ve Kaldırım İşgali Hk.

İyi günler hocam, ilçemizin bir caddesi olup cadde üzerinde nalburculuk yapan bulunmaktadır. İşyerinin önüne araçlar park ettiğinden iş yapamaz hale geldiğini bundan dolayı işyerinin önünün şahsına park işgal ücreti karşılığı verilmesini talep etmekt...

Ortaokul Mezunu Özel Kalem Müdürünün Atanabileceği Kadrolar Hk.

Hocam, Özel Kalem Müdürlüğünde ilk defa işe başlayan kişiler görev bitiminde 2014 yılı Danıştay kararına göre memur kadrosuna atama yapılması gerekir, denmektedir. Ortaokul mezunu olan personelin de Memur kadrosuna atanması mı gerekir?

Ekonomist Kadrosundaki Memurun Müdür Kadrosuna Atanması Hk.

Merhabalar; Ekonomist kadrosunda görev yapmakta olan bir personelimiz görevde yükselme sınavına girerek teknik bir müdürlüğe atanabilir mi?

Meclis Üyesi Başkan Yardımcısının Yıllık İzin Hakkı

Sayın Hocam çalışmalarınızda başarılar dillerim. Seçilmiş Belediye Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcılığına atanmıştır. Yıllık izin hakkının olup olmadığı hakkında bilgi verilmesi. 

Sözleşmeli Personel Alımında Yabancı Dil Şartı

İyi akşamlar. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının sözleşmeli personel alımında programcı kadrosu için KPDS ya da YDS puanı istenmemesi personel alımında herhangi bir sıkıntı yaratır mı? Konu ile ilgili yazılarda belediyelerde dil şa...

Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personelle Sözleşme Yenilenmemesi Hk.

Hocam 5393 sayılı Kanunun 49. maddesine göre kısmi zamanlı avukat olarak 4 yıldır belediyemizde çalışan personel sözleşme bitiş tarihi olan 31.12.2019 tarihinden itibaren sözleşmesinin yenilenmemesini sözlü olarak talep etmektedir. Bunun için ne tür...