Soru Cevap

  • Sıralama

Sözleşmeli Personel Ücretinin Belirlenmesi Hk.

Belediyemizde 1. dereceli Mühendis kadrosunda sözleşmeli personel alacağız. Bunun ücreti ek ödeme dahil en fazla ne kadar olabiliyor? 

Zabıta Müdürü Kadrosuna Atanma Şartları

Hocam, Zabıta Müdürü kadrosuna atanma şartı nedir? Başkan yardımcısını zabıta müdürlüğüne sınava katılmaksızın atanabilir mi? Normal memur sınavsız atanabilir mi?

Sözleşmeli Personel ve Sürekli İşçi Alımında Cumhurbaşkanlığı İzni Hk.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğünün 25/10/2019 tarih ve 42168566-010.06-E.4005 sayılı yazılarında Sözleşmeli personel ve sürekli işçi açıktan atamaları izine bağlı olduğu bildirildiğinden, İl Özel İdareleri ve Beled...

Aile Yardımı Hk.

Belediyemizde çalışmakta olan memur personelin eşine ait ticari taksisi bulunmasına rağmen sağlık sorunlarından dolayı çalışamamaktadır. Bu durumda kişinin aile yardımı alması uygun mudur?

Kazanılmış Hak Aylık Derecesinin Yükseltilmesi

Hocam; 5 dereceli kadroda, 5/3 derece kademede olan teknik bir personelimizi, 1 yıl sonra 4/1 kademe dereceye düşürebilir miyiz? Yoksa kadro unvan derecesi de 4'e düşürülmesi mi gereklidir? Unvan kadro derecesi 5 ten 4 e düşürülmezse 5/3 ü kademeden...

İlçe Sınırları İçerisinde Görevlendirmelerde Yolluk Ödenmesi

Belediyemizde Elektrik Teknisyeni olarak görev yapmakta olan memur personeli 21.10.2019 tarihinde yine İlçe sınırları içersinde 23 Km uzaklıkta bulunan Kelekçi mahallesindeki belediye hizmet binası ve Çarşı içersinde bulunan pazaryerinin elektrik tes...

Sözleşmeli Astsubayın Açıktan Atanması

Değerli hocam; 1989 doğumlu halen jandarma sözleşmeli Astsubay olarak görev yapmakta olan 25/12/2019 tarihinde 4 yıllık süresini tamamlayacak olan personeli belediyemizde bulunan boş bulunan zabıta memuru kadrosuna (veya boş bulunan bir kadroya) sözl...

Mazeret İzinlerine Rastlayan Tatil Günleri

İyi çalışmalar, belediyemiz çalışanları için; memur, kadrolu işçi, şirket işçisi (taşerondan şirkete geçen), sözleşmeli personel bu istihdam şekillerinde personel mazeret izni olan babalık izni, cenaze izni, evlenme izni vs. kullanırken bu izinlerin...

Yıllık İzin Hesabına Esas Süreler Hk.

Hocam iyi çalışmalar. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102. maddesinde belirtildiği üzere memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Devl...

Vekaleten Atama Hk.

Hocam hayırlı günler, Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Norm kadrosunda 1 adet Amirlik 2 adet Komiserlik kadrosu bulunmakta, ancak vekaleten de olsa bu kadrolara bugüne kadar herhangi bir atama yapılmamıştır. Müdürlüğümüzde görevli Zabıta memurlarından bu...