Soru Cevap

  • Sıralama

Memur Kadrosundaki Personelin VHKİ Kadrosuna Atanması

Merhaba hocam. 02.07.2020 tarih ve 31173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik gereği: “Görevde yükselme ve unvan deği...

Disiplin Cezası Almayan Memura Kademe İlerlemesinde Sözleşmeli Olarak Geçirilen Süreler

Merhabalar hocam iyi günler iyi çalışmalar. "657 sayılı yasanın 13.02.2011 tarih ve 6111 sayılı Yasa ile değiştirilmesinden sonra sicil notları kaldırılmıştır. Yasa değişikliğinden önce 6 yıl sicil ortalaması 90 ve üzeri olan memurlara bir kademe ver...

Öğretim Elemanlarının Yıllık İzinleri Hk.

Hocam iyi günler, bir Üniversitede Araştırma Görevlisi olarak çalışıyorum. Yıllık izinlere çıkılacak tarihleri dekanlık 1 ay önceden istemişti. Ben de yıllık iznimi kullanacağım tarihleri belirtmiştim. Ancak, benim 2 hafta sonra belirlediğim izin tar...

Yıllık İzin Kullanan Memurun Rapor Alması

Hocam çalışmalarınızda başarılar dilerim. Bir Devlet memuru yıllık izne ayrıldığı ancak izin bitimine örneğin 7 gün kala rahatsızlanması sonucu sağlık kuruluşundan rapor aldığı, bu hastalık izni (rapor) bitiminde kullanmadığı yıllık izni kullanabilir...

Askeri Personelden Ayrılanların Belediyelere Açıktan Atanması

Belediyemizde bulunan münhal kadrolara Askeriyeden ayrılma personel atayabilmemiz için izlememiz gereken yol ve atanabileceği kadrolar nelerdir? İyi çalışmalar

Programcı Kadrosunda Sözleşmeli İstihdamında Aranacak Şartlar Hk.

Belediyelerde 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinde belirtilen alanlarda uzman ve teknik personelin "Tam zamanlı Sözleşme" yapılmak suretiyle Programcı kadrosunda çalıştırılacak personellerden, Yüksel okul -Bilgisayar Teknolojileri ve programcılığı mezu...

Özel Kalem Müdürlüğüne Vekalette Vekalet Aylığı Ödenmesi

Belediyemizde 3 dereceli şef kadrosunda bulunan lise mezunu 35 yıllık personelimiz yazı işleri müdürlüğüne ve aynı zaman da özel kalem müdürlüğüne vekalet etmektedir. Özel kalem müdürlüğüne vekalet ettiği için vekalet ücreti ve diğer ücretler ödenir...

İlk Defa Memuriyete Atananlara Harcırah Ödenmesi Hk.

Yeni atanan memur yol harcırahı alabilir mi?

Zabıta Memurunun Görevde Yükselme Sınavına Girebileceği Kadrolar

İyi çalışmalar Hocam 31.07.2013 Tarihinde zabıta memuru olarak işe başlayan memurumuz 06.02.2019 tarihinde Bilgisayar işletmeni kadrosuna Başkan Olur'u ile geçmiştir. Ön Lisans mezunu olan personelimiz Görevde Yükselme sınavına girmek için başvuru ya...

İmar İşleri Müdürü Kadrosuna Atanan Mimarın Mali Hakları

Belediyemiz özel kalem müdürlüğüne atamış olduğumuz Mimar bir personelin 6 ay sonra İmar İşleri Müdürü olarak atamasını yaptık. Maaş ödemelerini de GİH hizmetler sınıfından değil de mezuniyetine bağlı T.H. sınıfı Mimarlık bölümünden almaktadır. Yapmı...