Soru Cevap

  • Sıralama

Arsa ve Arazi Düzenlemesinde Ağaç Kamulaştırması Hk.

Hocam iyi günler, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi: "Bu maddede belirtilen kamu hizmetlerine ayrılan alanlardaki ağaçlar/yapılar, belediye veya valilikçe bedeli/enkaz bedeli ödenerek sökülür ve yıkılır." fıkrasını içermektedir. İdaremizce 3194...

Kat Adedi Farklı Parsellerin Tevhidi Hk.

Hocam merhabalar, Belediyemize gelen tevhid başvurusunda ön yoldan cephe alan bir parselle arka yoldan cephe alan ikinci parsel birleştirilmek isteniyor, ön yoldan cephe alan parsel kat izni 5 kat, arka yoldan cephe alan parsel kat izni 3 kat yalnız...

Üst Hakkında Yapı Ruhsatı Düzenlenmesi

Hocam iyi çalışmalar, Belediyemiz mücavir sınırları içerisinde bulunan, imar dışı plansız alanda kalan bir parsele TKDK destekli mandıra için kurumumuza ruhsat başvurusu yapıldı, projenin yapılacağı arazi tapuda şahıs adına, proje o şahsın müdür oldu...

Plansız Alanda Yapılaşma Hk.

Belediyemize 2016 yılında dahil olan mücavir alan ile ilgili 2018'de meclis kararı alınarak planlama çalışmasına başlanmış, ancak 1 kurum görüşü olmazsa olmaz tarım görüşü halen ulaşmamış bu nedenle plan ihalesine geçilememiştir. Mücavir alanda yapıl...

Mücavir Alanın Kaldırılması ve Köyün Belediyeye Katılması Hk.

Belediyemize 2016 yılında mahkeme kararı ile mücavir alana dahil bir köy var. Ancak muhtar ve köylüler hizmet götürülmesi nedeniyle mücavir alandan çıkmak istemektedirler. Mücavir alandan çıkabilirler mi? Mahkeme kararı mı olması gerekir? Belediye ol...

Pandemi Sebebiyle Belediyeye Ait Kiralık İşyerlerinden Kira Alınmaması Hk.

Hocam merhaba. 1- Belediyemiz kiracılarından kira indirimi ve kira bedelini almamız konusunda dilekçeler geliyor. Bunun için meclis kararı almamız gerekir mi? Ne yapmamız gerekir? Kaç ay kira bedelini almayabiliriz? 2-Eski imar planlarımız iller ban...

İmar Planlarına İtiraz ve Dava Açma Süresi Hk.

Sayın hocam; 2005 yılında onaylanmış imar planı için bölge idare mahkemesine itiraz edilmiştir. Kesinleşmiş imar planına dava açma süresi var mıdır? Var ise süresi ne kadardır? Dava açmada zaman aşımı var mıdır? 

İmar Planına Aykırı İmar Durum Belgesi Verilmesi Hk.

İlçemiz merkezinde konut imar alanında bulunan bir parsele verilen yapı ruhsatı hakkında yapılan inceleme ile; 09.10.2017 tarih ve 1353 nolu Yapı Ruhsatının 05.09.2017 tarihinde düzenlenen imar durumuna uygun olarak verildiği, ancak İmar Durumunun 01...

İdare Mahkemesince İptal Edilen İdari Para Cezasının Tekrar Verilmesi Hk.

Sayın Hocam, belediyece kaçak yapı yapmaktan bir şirkete idari para cezası kesilmiştir. Şirket cezayı mahkemeye taşımış ve mahkeme bilirkişinin raporuna istinaden (ceza kesilen kaçak yapıyı teknik arkadaşlar 1397 m² üzerinden hesaplamış ancak bilirki...

Müteahhidin Sigorta Borcu Bulunan Yapıya Kısmi İskan Verilmesi Hk.

İyi günler kolay gelsin. İlçemizde müteahit tarafından 20 dairelik bina yapıldı.Yapılan bina inşaatları için belediyeye yapılan yapı ruhsatı başvurusunda ve ekte sunulan yapı ruhsatlarında da görüldüğü üzere “Yapı Sahibi ve Yapı Müteahhidi “ aynı fir...