Soru Cevap

  • Sıralama

Taşınmazdaki Belediye Hissesinin Satışı Hk.

Merhaba hocam, İlçemiz sınırları içerisinde bulunan arsa vasıflı bir imar parselinde, 1634/2400 hisse oranına göre büyük pay sahibi olan vatandaş tarafından parselde belediye adına kayıtlı olan 221/2400 hisse satın alınmak istenmektedir. Ancak parsel...

Sanayi Alanında Otopark Bedeli

Saygılar sayın hocam. Bitişik nizamlı sanayi alanı bölgesinde 2 kata ruhsatlı yapılarda ruhsat başvurularında 31/12/2020 tarihine kadar otopark ücreti alınacak mı?

Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde İmar Uygulaması Hk.

Bilindiği gibi İlçemiz 6360 sayılı yasa ile büyükşehir hudutlarına dahil edilmiş, kırsal yerleşim alanları ise 442 sayılı köy kanunu kapsamından çıkarılarak, mahalle statüsüne sokulmuş idi.Mahalle statüsündeki bu yerleşim alanlarındaki yaşam halen kö...

Yapı Kullanma İzin Belgesindeki Hatanın Düzeltilmesi Hk.

Kaynarca ilçe merkezimizde toplu konut alanında yapılan yapı ruhsatı tek kat, kat irtifak projesi tek kat olarak hazırlanan işyeri iskan ruhsatı sehven 2 kat olarak verilmiş, verilen iskan ruhsatına göre de tapu müdürlüğü 2 kat üzerinden vatandaşa ta...

Ticari Alanda Mobilya İmalathanesi Yapılması Hk.

İyi çalışmalar hocam, etrafındaki parseller konut alanı olan ticari alanda bulunan bir alanda mobilya imalathanesi açılmak isteniyor. Ruhsatlandırma yapılması etrafının konut alanı olarak tescilli olmasından dolayı uygun olur mu?

İmar Affından Yararlanmış Yapıya İlave Kat İzni Verilmesi Hk.

İlçemiz imar planı içerisinde parselasyon planı yapılmadan önce 2981 sayılı kanun kapsamında 100 m2 lik yapı için ruhsat ve yapı kullanma izin belgesi ikisi birlikte alınan tek katlı yapının üzerine kat ilavesi ruhsatı alınmak istenilmektedir. Yapı y...

Mera İşgalinin Tahliyesi Hk.

Sayın hocam, Belediyemiz 6360 sayılı belediye olup yeni (Köy) mahallelerimizde mera vasıflı arazi (tarla) vatandaş tarafından ekildiği ve yapılan şikayet neticesinde Kaymakamlık tarafından gerekli ceza ve işlem yapılmış yapılan işlem neticesinde 3091...

Ruhsat Süresi ve Kısmi Yapı Kullanma İzni Hk.

İlçemizde bir parsel üzerinde bulunan A,B,C,D,E,F ve Havuz-Kafeterya’dan oluşan binalarının A Blok, Havuz ve Kafeterya’nın iskanlı olduğu, B-C-D Bloklarına iskan almak istediği, E ve F Blokların 23.10.2022 tarihine kadar ruhsat sürelerinin devam etti...

Belediye Parselinin Bitişik Parsel Sahibine Satışı Hk.

Sayın Hocam, Belediye taşınmazlarının satışında bitişik parsel veya diğer hissedara ilgilisine satış yapabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

İmar Durum Belgesi İptal Edilmiş İnşaatın İmar Barışından Faydalanması Hk.

Yapı ruhsatı almış ve devam eden bir inşaatın komşu parsel sahibi tarafından mahkemeye yürütmeyi durdurma ve imar durumu iptali için dava açılmış ve mahkeme tarafından önce mahkeme sonuçlanıncaya kadar yürütmeyi durdurma kararı verilmiş, daha sonra m...