Soru Cevap

  • Sıralama

Ormandan Yol Geçirilmesi İçin Kamu Yararı Kararı Alınması Hk.

Sayın hocam, İlçemizin bir mahallesinden diğer bir mahalleye kısa yoldan ulaşım sağlamak için yol açılması düşünülmektedir. Ancak açılacak yol Orman arazisi içinde yer almaktadır. Orman Müdürlüğü yola gerekli iznin verilmesi için "Kamu Yararı kararı"...

Mahkeme Kararına İstinaden İfraz Yapılması ve Harç Alınması Hk.

Sulh hukuk mahkemesine açılan ortaklığın giderilmesi(paylı mülkiyette) davası nedeniyle; kadastro bilirkişisi tarafından düzenlenen ifraz projesinin, belediyemiz encümenince onaylanması istenmektedir. Belediye encümenimiz mahkeme kararına istinaden o...

Parseldeki Belediye Hissesinin Satışı Hk.

İyi günler, vatandaşın başvurusunda bir parselde belediye ile şahıs müşterek bir parselde vatandaşın hissesi 444.52 m2, belediye hissesi 655.48 m2 dir. Vatandaşa encümen kararı ile satışı ihalesiz yapılabilir mi?

Kaçak Yapı Hk.

Hocam merhaba, kasabamızda bir yapıya yapı tatil zaptı tutulmuş ve 30 günlük sürenin sonunda ruhsat alınmamış ve yapı ruhsatı düzenlenemeyecek bir yapıdır. 30 günlük sürenin sonunda yapının yıkılmadığı ve ruhsat alınmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda n...

Büyükşehirlerde Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerdeki Ruhsatsız Yapılara Uygulanacak Para Cezası Hk.

20 Şubat 2020 tarihli Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Madde 11 – 3194 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkranın (a) bendine aşağıdak...

Ruhsatsız Yapının Mühürlenmesi Hk.

Ruhsatsız ve kaçak olarak yapılmış ve inşai faaliyeti olmayan, içerisinde hasta bir insanın ikamet ettiği ve halen ikamet edilen bir binanın 3194 sayılı imar kanunun 32. maddesi kapsamında mühürleme işleminin yapılıp yapılamayacağı ve devamında işlem...

Hisseli Taşınmaz Satışı Hk.

İmar düzenlemesinden kaynaklı belediyemiz hissenin, parselde hissesi bulunan kişilere satın almaları konusunda gerekli yazı yazılmış ve süre verilmiştir. Ancak verilen süre sonucunda söz konusu hissedarlar satın alma talebinde bulunmamıştır. Aynı yer...

Tarımsal Arazide Depo Yapımı Hk.

6360 sayılı Kanun ile birlikte mahalleye dönüşen köylerde; köy yerleşik alanı dışında bulunan 93.850.00 m2 ve niteliği elma, erik ve badem bahçesi olan taşınmazda kapalı depo alanı yapılmak amacıyla vatandaşın talebi bulunmaktadır. İmar müdürlüğü ola...

Bitişik Nizamdaki Yapının Çürük Olduğu İddiası Hk.

Bitişik nizamda yapılaşmış olarak yapılardan biri çürük ve statik olarak uygun olmadığı iddia edilerek bitişik bina sahibi tarafından şikayet edilmektedir. 4 katlı binanın zemin katı ruhsatlı başlanmış yapı kullanma belgesi alınmamış 1. ve 2. kat içi...

Hazine Hissesinin Bulunduğu Taşınmaz İçin Yapı Kayıt Belgesi Alınması ve Otel Ruhsatı Hk.

Hocam iyi günler. 104 m2 şahıs adına 20 m2 maliye hazinesi olarak hissedarlı toplam 124 m2 tapusu olan ve tapuda bina (a) şahsa aittir yazan ve (a) şahıs tarafından otel olarak yapı kayıt belgesi alınan yere otel işletmesi açılmak istenmektedir. Bina...