SULAMA BİRLİKLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, sulama birliklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Doğrudan sulama birliklerini ilgilendiren bölümler bulunmaktadır.

Sulama Birliklerinin personeli, mali konuları, ihale işlemleri gibi hususları ise diğer kategorilerimizde bulabilirsiniz.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2008 Yılı Sulama ve Kurutma Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar

Ekli “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2008 Yılı Sulama ve Kurutma Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Çevre ve Orman Bakanlığının 26/3/2008 tarihli ve 18535 sayılı yazısı üzerine, 6200 sayılı Devlet...

Sulama Birliklerinde Kusurdan Kaynaklanan İşlemlerde Açılacak Davalar

Sulama birliğinin bir tesisin yapımı, kullanımı veya muhafazasındaki kusurdan doğan zararların hangi mahkemede açılacak davalarla takip edilebileceğine ilişkin.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 2007 Yılı Sulama ve Kurutma Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar

Ekli “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 2007 Yılı Sulama ve Kurutma Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 22/3/2007 tarihli ve 3857 sayılı yazısı üzerine, 6200 s...

DSİ'nce İnşa Edilen Tesislerin Birliklere Devri

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce inşa edilip işletilen sulama tesislerinin büyük bir bölümünün işletme, bakım ve yönetimlerinin sulama birliklerine devredildiği; ancak birden fazla sulama birliğine hizmet verip halen Devlet Su İşleri Genel Müdürlü...